Hammaslääkäri

Perjantai 30.07.2021

Kirjoitusohjeet

Hammaslääkärilehti julkaisee hammaslääketieteellisiä alkuperäistutkimuksia, katsauksia ja tapausselostuksia sekä muita hammaslääkärien ammatillista kehittymistä palvelevia kirjoituksia.

Lehti osallistuu myös yleiseen suun terveydenhuolto-, terveys-, tiede-, työmarkkina- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun sekä kertoo suun terveydenhuoltoa ja hammaslääkärikuntaa koskevista ajankohtaisista asioista.

Julkaistavaksi hyväksytyt kirjoitukset voidaan julkaista muussa painotuotteessa vain Hammaslääkärilehden ja kirjoittajan luvalla. Lehdellä on kuitenkin oikeus julkaista hyväksymänsä materiaali sekä paperimuodossa että sähköisesti esim. internetissä Hammaslääkärilehden ja Apollonian sivuilla sekä Terveysportissa.

Kirjoitukset tulee lähettää mieluiten sähköpostin liitteenä, pl. tieteelliset artikkelit, joihin käytetään OJS-järjestelmää.

Kirjoituksessa tulee ilmetä kirjoittajan nimi tai kirjoittajien nimet, oppiarvot tai tutkinnot, toimipaikka, osoite, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite.

Kirjoituksista ei makseta palkkiota, ellei pyydetyn kirjoituksen palkkiosta ole erikseen sovittu.Kirjoitusohjeita osioittain

Pääkirjoitukset


Tiede & työ

  • Yleisiä ohjeita
  • Tiedeartikkelit
  • Väitöskatsaukset
  • Seuraava potilas
  • Puheenvuoro


Ihmiset

  • Paikan päällä
  • Muistokirjoitus


Kuvaohjeet