Hammaslääkäri

Tiistai 27.07.2021
18.6.2021
Muuttolaatikoiden keskellä Ruskeasuon opetusklinikalla sovitellaan Button-keräimiä haalareihin. Ilmassa on innostusta. Hammashoidon ja koronaviruksen risteyskohtaa selvittävän Phi6-simulaatiotutkimuksen käytännön vaihe on juuri alkanut.
Uutiset
23.6.2021
Hammaslääkäriliitto pitää keskiviikkona hyväksyttyä mallia sote-uudistuksen toteuttamiseksi oikean suuntaisena, mutta muistuttaa, että kehitystyö ei lopu tähän
21.6.2021
Mitä asioita hammaslääkärin palkkakuitista yleensä löytyy ja mitä kohtia laskelmasta kannattaa itse tarkistaa?
18.6.2021
Muuttolaatikoiden keskellä Ruskeasuon opetusklinikalla sovitellaan Button-keräimiä haalareihin. Ilmassa on innostusta. Hammashoidon ja koronaviruksen risteyskohtaa selvittävän Phi6-simulaatiotutkimuksen käytännön vaihe on juuri alkanut.
Tiede
18.6.2021
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten terveydenhuoltoa opetetaan pohjoismaisissa hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa ja miten tämä opetus vertautuu eurooppalaiseen standardiin. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että Pohjoismaissa terveydenhuollon opetus on yleisesti ottaen eurooppalaisella tasolla, joskaan ei kaikkien opetusteemojen osalta. Maiden ja oppilaitosten välillä esiintyy suurta vaihtelua.
18.6.2021
Artikkelissa kuvataan suun terveydenhuoltojärjestelmiä sekä yleisesti että erityisesti vähäosaisten ryhmien kannalta neljässä Pohjoismaassa. Kaikissa Pohjoismaissa on käytössä useita järjestelmiä, joilla tuetaan vähäosaisten väestöryhmien suun terveydenhuoltoa.
18.6.2021
Hammaspuutoksiin liittyvä eriarvoisuus on suuri haaste; sosiaalisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten keskuudessa esiintyy usein huonokuntoisia hampaistoja. TMD-kivun kohdalla sosioekomiseen asemaan liittyvä epätasa-arvo ei ole yhtä ilmeistä; suurin ongelma on TMD-kivun vallitseva esiintyvyys naisilla.
18.6.2021
Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen vähäosaisuus on Pohjoismaissa myös lapsilla huomattava huonon suunterveyden riskitekijä. Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä työ ei välttämättä tavoita vähäosaisia lapsia eivätkä he myöskään käy tarkastuksissa tai hoidoissa kuten muut lapset. Huono-osaisten alueiden lapsille räätälöityjen suunterveysinterventioiden järjestelmällinen dokumentointi ja analysointi vaatii moniammatillista tutkimusotetta ja hammashoitoloiden osallistumista.
Ihmiset