Hammaslääkäri

Maanantai 03.08.2020

Vårdrekommendationer – för patienternas bästa

21.6.2018
Jorma Komulainen

Finska Läkarföreningen Duodecim startade år 1994 ett projekt för att utveckla kvaliteten på läkarnas arbete. Då upptäckte man snabbt att man måste kunna definiera vad god kvalitet innebär om man skulle kunna förbättra den. Det var så det kom sig att Duodecim började skapa vårdrekommendationer, som man gav namnet Rekommendationer om god medicinsk praxis – på finska kallade Käypä hoito -rekommendationer.

Duodecims rekommendationer är oberoende nationella behandlingsrekommendationer baserade på vetenskaplig evidens, som behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa och om vård och förebyggande av finländarnas sjukdomar. Det finns rekommendationer riktade till läkare, tandläkare och annan personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, och också versioner riktade till allmänheten, som stöd för vårdbeslut.

Den första rekommendationen behandlade celiaki, och publicerades i januari 1997. Finska Tandläkarsällskapet Apollonia gick mycket snart med i arbetet med att producera rekommendationerna. En rekommendation avsedd att styra diagnostiken och behandlingen av muncancer publicerades i november 2002. För närvarande finns det nio rekommendationer om god medicinsk praxis som gjorts upp i samarbete mellan Duodecim och Apollonia. Den nyaste är rekommendationen om reparativ vård av tänder, som publicerades i maj.

Det görs över tre miljoner tandfyllningar varje år i Finland. Plomberna har en märkbar nationalekonomisk betydelse. Att förnya och reparera gamla fyllningar bildar en ond cirkel som binder resurser som skulle behövas inom den övriga tandvården. Den nya rekommendationen om god medicinsk praxis ger vårdpersonalen ett verktyg när man fattar beslut om plombering, när man väljer fyllningsmaterial och när man vill åstadkomma ett högklassigt resultat vid fyllningsterapi. Dessutom betonas det i rekommendationen att också alla de faktorer som gör reparationerna nödvändiga kräver åtgärder. Det är det enda sättet att bryta den onda cirkeln.

Man försöker upprätthålla ett fungerande bett genom att välja rätt fyllningsmaterial, och genom att ge fyllningarna rätt form. Komposit är det vanligaste fyllningsmaterialet, och om man är noggrann kan man skapa väldigt hållbara fyllningar. När det är fråga om stora defekter i kindtänderna är fyllningar gjorda utanför munnen ett bra alternativ. Det rekommenderas inte att man ska byta ut gamla, fungerande amalgamfyllningar, men inte heller att man ska göra nya, eftersom man försöker bli av med amalgamet helt till år 2030, enligt internationella överenskommelser. Vid stora defekter i mjölktänder rekommenderas stålkronor.

Vi utvecklar hela tiden rekommendationerna om god medicinsk praxis, så att de ska bli ett allt bättre stöd för den finländska hälso- och sjukvården. Det senaste exemplet är Vältä viisaasti-rekommendationerna – på svenska ungefär ”Undvik på ett förnuftigt sätt” – som visar på onödiga eller direkt skadliga rutiner inom hälso- och sjukvården, som man borde undvika. Vi tar gärna emot förslag som gäller nya onödiga procedurer, som det kunde vara bra att inkludera i samlingen av rekommendationer.

Rekommendationerna styr innehållet i hälso- och sjukvården. Traditionellt har de inte tagit ställning till kostnadseffektiviteten, för det finns oklarheter i hur de internationella forskningsresultaten borde tillämpas. När man fattar vårdbeslut måste man naturligtvis beakta ekonomiska faktorer. I fortsättningen kommer rekommendationerna i allt större utsträckning också att innehålla en bedömning av de olika åtgärdernas kostnadseffektivitet.

Apollonias och Duodecims gemensamma historia sträcker sig bakåt ända till Matias Europaeus, född 1852 i Libelits och senare känd under namnet Matti Äyräpää. Äyräpää kallas den finländska odontologins fader, och han är också Duodecims grundare och första ordförande. Apollonias och Duodecims samarbete kring rekommendationerna om god medicinsk praxis främjar alla i Finland bosatta personers hälsa och sjukvård. Det är bra att rekommendationerna görs av de vetenskapliga föreningarna som representerar professionerna.

Jorma Komulainen
MD, docent, chefredaktör för rekommendationerna om god medicinsk praxis

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50117