Hammaslääkäri

Lauantai 02.07.2022

Tiede

18.2.2022 klo 06:00
Artikkelissa käsitellään tärkeimmät ei-kirurgiseen parodontologiseen hoitoon (non-surgical periodontal treatment, NSPT) liittyvät preventio- ja hoitonäkökohdat. Esiin nostetaan porrastetun hoitoprotokollan olennaisimmat osat eli sen 1. ja 2. askel sekä parodontologinen ylläpitohoito. Artikkelissa myös verrataan EFP:n suosituksia Pohjoismaissa käytössä oleviin suosituksiin ja ohjeistuksiin.
18.2.2022 klo 05:00
Artikkelissa kerrotaan, miten parodontiitin uusi luokitus voidaan ottaa käyttöön jokapäiväiseen kliiniseen työhön ja miten sekä potilaat että kliinikot hyötyvät siitä. Uutta vaihe- ja riskiluokitusta havainnollistetaan myös esimerkkitapausten avulla. Lisäksi pohditaan kliinisen ongelman laajuutta eli sitä, miten yleisesti vaikeaa parodontiittia esiintyy väestössä.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Tiede