Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Ensiapukoulutus opetusterveyskeskuksen suun terveydenhuollossa

Lähtökohdat

Potilas- ja työturvallisuuden toteutuminen edellyttää, että suun terveydenhuollon ammattilaisilla on valmiudet toimia vastaanoton erilaisissa hätätilanteissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten simulaatioharjoitukset toimivat yhteisessä hätätilanteisiin valmentavassa koulutuksessa.

Menetelmät

Tutkimus toteutettiin Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun hätätilaharjoituksen yhteydessä. Kyselytutkimus suunnattiin kaikille harjoitukseen osallistuneille hammaslääketieteen opiskelijoille, suuhygienistiopiskelijoille ja ohjaajina toimineille opettajille. Osallistumisaktiivisuus oli 85 % (128/151).

Tulokset

Ensiapuharjoitukseen osallistuneet opiskelijat ja ohjaajat olivat pääosin erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Suurin osa osallistujista (85 %) antoi myönteistä palautetta simulaatioharjoituksen järjestelyistä ja sen moniammatillisesta toteutuksesta. Valtaosa osallistujista (92 %) katsoi potilaiden hyötyvän suunterveysalan yhteistyöskentelystä.

Johtopäätökset

Terveydenhuollon ammattilaisten yhtenevät toimintalinjat ja yhteistyö ovat keskeisiä ensiaputilanteissa. Moniammatillinen simulaatiokoulutus soveltuu hyvin suun terveydenhuollon ammattilaisille ja toimipaikoille.

Kirjoittajat

Mari Kitunen, HLL, Suun terveyden
tutkimusryhmä, Oulun yliopisto
Päivi Harju, EHL, Opetusterveyskeskus,
Suun terveydenhuolto, Oulun kaupunki
Helena Heikka, TtT, Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, OAMK, Terveydenhuollon eritysalojen osasto
Jorma Virtanen, professori, Suun terveyden tutkimusryhmä, Oulun yliopisto; Oulun yliopistollinen sairaala
jorma.virtanen@oulu.fi

Suom Hammaslääkäril 2016; 11: 24-29

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

First-aid training in a teaching health centre

Patient- and work safety requires that oral health professionals have competence to work in various emergency situations in the dental surgery. The Teaching Health Centre of Oulu and Oulu University of Applied Sciences have annually co-organized a shared emergency training course for undergraduate dental students, dental hygienist students, and educators in both organizations. The aim of this study was to evaluate how simulation training serves multiprofessional emergency education.

A survey was conducted for all undergraduate students and teachers who participated in the emergency training in 2014. The questionnaire was based on previous research in the field, and the participants (n=128) answered the questions immediately after the exercise.

The students and teachers were generally very satisfied with the emergency training. A clear majority of the participants (85%) gave positive feedback regarding the structure of the simulation training and its multiprofessional implementation.

First aid- and emergency education must be based on both theoretical know-ledge and practical training. Multiprofessional simulation training is  suitable for oral health professionals and their workplaces.