Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Hammaslääketieteellinen turismi – mitä siitä seuraa kansanterveydelle?

Terveyspalveluiden globalisaatio antaa potilaalle mahdollisuuden valita hoitopaikkansa. Tämä mahdollistaa terveyspalveluiden hankkimisen edullisesti; syöpähoitojen ja sydänleikkausten kaltaisten elintärkeiden toimenpiteiden kustannukset voivat olla 50 % tai jopa 80 % halvempia ulkomailla. Kun toimenpiteitä yhdistetään lomaan, potilaita kutsutaan lääketieteellisiksi turisteiksi.

Ulkomailta hankitaan myös hammashoitopalveluja, kuten implantteja, suun infektioiden hoitoa ja kosmeettista hammashoitoa. Voiko sitä kuitenkaan tapahtua ilman seuraamuksia? On tärkeää, etteivät hammaslääketieteelliset turistit syrjäytä paikallisia potilaita suuremmalla ostovoimallaan. Hammaslääketieteellisen hoidon tulisi myös olla tasoltaan yhtä hyvää kuin kotimaassa.

Antibioottiresistenttejä bakteereita kehittyy yhä enemmän maissa, joissa antibiootteja käytetään runsaasti. Näiden bakteerien tuominen maahan on uhka infektioiden hoidolle. Jo usean kymmenen vuoden ajan on tutkittu erityisen vaarallisten resistenttien bakteerien kantajuutta niissä potilaissa ja terveydenhuollon työntekijöissä, jotka tulevat Pohjoismaihin sellaisten maiden sairaaloista, joissa antibiootteja käytetään paljon.

Myös hammashoidon potilaiden on tärkeää olla tietoisia sekä hoitoon liittyvistä hankalahoitoisten bakteeritartuntojen riskeistä että yhteispohjoismaisista käytännöistä moniresistenttien bakteerien maahantuonnin torjumiseksi.

Kliininen merkitys

Niin kutsuttu lääketieteellinen turismi, eli elektiivisen hoidon yhdistäminen ulkomaanlomaan, lisääntyy voimakkaasti. Lääketieteellinen turismi voi synnyttää niin kulttuurisia, taloudellisia, eettisiä, oikeudellisia kuin lääketieteellisiäkin ongelmia, kun tarttuvia tauteja kulkeutuu potilaan kotimaahan.

Lääketieteellisellä turistilla voi olla kotiin palattuaan vaikeuksia saada apua hoidosta aiheutuneisiin komplikaatioihin. Lisäksi laajamittainen lääketieteellinen turismi voi heikentää paikallisväestön pääsyä hoitoon.

Potilaiden tulee ymmärtää, että ulkomailla tehtyihin hoitoihin voi liittyä lisääntynyt riski saada antibiooteille resistentin bakteerin aiheuttama infektio.

Kirjoittajat

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi
Det helsevitenskapelige fakultet, Norges Arktiske Universitet – UiT, Tromsø
Senior konsulent, Forsvarets Sanitet, Oslo
orjan.olsvik@uit.no

Bodil Kristina Lund, professor i oral kirurgi og oral medisin, overtannlege Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
Haukelands Universitetssykehus, Bergen
Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Käännös: Laura Koskela

Suom Hammaslääkäril 2019; 9: 40-45
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Medical and dental tourism – consequences for public health

Global health care enables patients to choose where they want their treatment and at what price. Treatment for life threatening diseases like cancer and open heart surgery can be found globally at prices as low as 80% of what may be charged in their home country. Such health care can be combined with vacations and the designation «medical tourists» is often used.


Dental treatment like oral surgery, implant, periodontology and cosmetic dentistry, can often be performed at prices substantial lower than in their country of origin. But can this be carried out without consequences?


First of all, local patients should not be deprived of health care due to the fact that medical tourists can pay more, the medical services should be of similar quality as in their home country. The increasing level of antibiotic resistance in bacteria is a major concern world-wide. Our capability to efficiently treat some infections with antibiotics is being reduced, year by year.


The Nordic countries has for many years controlled arriving patients and health care works for a carrier state of a specific resistant bacteria when arriving from other international hospitals. Therefore, it is important that patients seeking dental treatment outside the Nordic countries are aware of the possible danger and consequences of becoming infected or colonized by antimicrobial resistant superbugs.


The Nordic countries will also, in the future, seek to have a similar strategy combatting the increase of life threatening antibiotic resistant bacteria.