Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Ikääntyneiden parodontologisen ja proteettisen hoidon tarve – haaste julkiselle suun terveydenhuollolle?

Vanhenevassa väestössä hampaattomien määrän väheneminen ja hoidettavien hampaiden määrän kasvu tuovat mukanaan mittavia haasteita.

Lähtökohdat

Tutkimuksemme selvittää 60 vuotta täyttäneiden helsinkiläisten parodontologisten ja proteettisten toimenpiteiden määrän ja sisällön muutoksia terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa vuosina 2007–2012.

Menetelmät

Aineisto koostui väestötiedoista ja potilastietojärjestelmän käynti- ja toimenpidetiedoista. Parodontologiset toimenpiteet ryhmiteltiin joko suuhygienistin (SDE-koodit) tai hammaslääkärin (SD-koodit) tekemiksi, ja ne jaoteltiin edelleen suppeiksi (SDA01- ja SDA02-koodit) ja muiksi. Proteettiset toimenpiteet (SP-koodit) ryhmiteltiin kiinteään, irrotettavaan sekä proteesien korjauksiin.

Tulokset

Iäkkäiden potilaiden määrä kasvoi kuudessa vuodessa 56 %. Parodontologisista toimenpiteistä 62 % oli suuhygienistin tekemiä, ja hammaslääkärin toimenpiteistä puolet oli suppeita. Proteettisista toimenpiteistä 53 % oli proteesien korjauksia, 35 % oli irrotettavaa ja 12 % kiinteää protetiikkaa.

Johtopäätökset

Kuuden vuoden tarkasteluaikana iäkkäiden potilaiden lukumäärä kasvoi selvästi, mutta muutokset palvelujen käyttömäärissä ja sisällössä olivat pieniä. Parodontologisia toimenpiteitä oli vähän ja proteesien korjaukset olivat yleisiä.

Periodontal and prosthodontic treatment need of the elderly – a challenge for public oral health care?

In the present study we investigated the quantity and content of periodontal and prosthodontic treatment of 60+ year-old patients in the Oral Healthcare Services (OHS) of Helsinki, Finland during the years 2007-2012.

The data for the study were acquired from the patient documentation of the Helsinki OHS. For analysis the patients were divided into 10-year age groups. Data included all recorded visits, periodontal treatments, which were divided into dentists’ therapy procedures  (further divided into compendious/short procedures and other procedures and oral hygienists’ procedures), and prosthodontic procedures, divided into fixed and removable dentures and denture repairs.

The number of 60 years or older patients increased 56% during 2007-2012, and each of these patients made an average of three oral health care visits per year.   Each 60+ patient received periodontal treatment an average of 0.5 times during the year 2007, and 0.6 times during  2012. Of these procedures, 62% were implemented by an oral hygienist. Half of the procedures done by a dentist were compendious/short. Over half (53%) of the prosthodontic procedures were repairs of dentures, 35% were visits for fabrication of removable dentures and 12% for fabrication of fixed dentures. The number of repairs to dentures were highest in 2007 (62%) and lowest (48%) in 2012.

We conclude that during 2007-2012 the number of elderly patients increased considerably, but changes in the number or content of the visits at OHS remained low. The number of periodontal treatment procedures was low and repairs of dentures were common.

Kaija Hiltunen EHL, HLT,
suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
kaija.hiltunen@helsinki.fi

Miira M Vehkalahti, HLT, dos.,
suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Päivi Mäntylä, EHL, HLT, dos.,
suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2016; 13: 46-51
Kirjoitukset julkaistaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Ikääntyneiden suun terveydenhuollon haasteet

Omien hampaiden säilymisen myötä sekä parodontologisen että proteettisen hoidon tarve ja kysyntä todennäköisesti kasvavat entisestään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tämä asettaa voimakkaan haasteen yksityiselle ja julkiselle suunterveydenhuollolle sekä hammaslääketieteen perus- ja täydennyskoulutusyksiköille.