Hammaslääkäri

Perjantai 22.10.2021

Ikäihmisille hyvä suunterveys – kuinka ehkäistä juurikaries, ientulehdus ja suun kandidoosi?

ikaihmisten_suunterveys_kuva2.jpg

Kuva 2. Suun huuhtelu fluoriliuoksella ikäihmisten hoitokodissa Gävleborgissa. (Kuva: Emma Åhman)
Kuva 2. Suun huuhtelu fluoriliuoksella ikäihmisten hoitokodissa Gävleborgissa. (Kuva: Emma Åhman)
Pääset lukemaan koko artikkelin kirjautumalla tästä.

God munhälsa för äldre – att förebygga rotkaries, gingivit och oral candidos

Suunterveyden heikkenemisen riski kasvaa ikääntymisen myötä. Yli puolella kaikista 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä on juurikariesta, ja noin 25 %:lla esiintyy ientulehdusta ja limakalvo-ongelmia. Näiden sairauksien syynä on syljenerityksen vähentymisen, heikentyneen suuhygienian, energiapitoisen ravinnon tiheän saannin ja muuttuneen bakteeriflooran yhdistelmä. Suurin osa syntyvistä ongelmista on mahdollista ehkäistä ja hallita joko koko väestöön suunnatuilla tai yksilöihin kohdistetuilla, kokonaisvaltaisilla terveyden-edistämistoimenpiteillä.

Tieteellinen perusta koskien ehkäiseviä, suunterveyttä edistäviä toimenpiteitä ikäihmisillä on vain harvojen tutkimuksen tulosten varassa, ja tulosten tulkinta on siten altis virhelähteille. Syljenerityksen stimuloinnin, mekaanisen plakkikontrollin ja fluorinsaannin lisäämisen tehosta on kuitenkin olemassa jonkin verran näyttöä. Juurikarieksen sekundaarisen ehkäisyn osalta kirjallisuudesta löytyy jonkin verran tukea runsasfluorisen hammastahnan sekä fluorilakkauksen käytölle, kun taas näyttö kemiallisen plakkikontrollin toimivuudesta on rajallinen. Ientulehdusta ja hiivojen liikakasvua hoidetaan ensisijaisesti parantamalla suuhygieniatottumuksia. Hauraiden ja sairaiden ikäihmisten suunterveyteen liittyy suuria tiedollisia aukkoja, ja tällä saralla tarvitaankin lisää kliinistä hoitotutkimusta.

Artikkeli on osa pohjoismaisten hammaslääkärilehtien yhteistä teema-artikkelisarjaa, jonka aiheena on vuonna 2017 gerodontologia.