Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Invaginaatiohampaat hammashoidon haasteena

Dens invaginatus on kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin laajan kirjon eriasteisia morfologisia poikkeavuuksia useimmiten lateraaliseen yläinkisiiviin. On tärkeää tunnistaa kehityshäiriö varhain, jotta pulpan infektoitumista ehkäisevä hoito voidaan toteuttaa aikaisessa vaiheessa.

Dens invaginatus on hampaan kehityshäiriö, joka aiheutuu kiille-elimen poimuttumisesta hammaspapillaan ennen kiilteen mineralisaatiota.

Invaginaatiohampaat luokitellaan invaginaation syvyyden ja sijainnin mukaan. Ne ovat alttiimpia karioitumiselle ja pulpan infektoitumiselle kiilteen ja dentiinin poikkeavan rakenteen vuoksi. Pulpa voi infektoitua pian hampaan puhkeamisen jälkeen.

Invaginaatiohampaiden hoidon tärkein päämäärä on pulpan säilyttäminen vitaalina. Vitaalin hampaan palatinaalipinta suojataan pinnoittamalla.
Invaginaatiohampaat ovat monimuotoisia, tyypillinen piirre on uurre tai kuspi palatinaalipinnalla.

Myös seulontoja tekevien suuhygienistien olisi hyvä tunnistaa invaginaatiohampaat, jotta potilas ohjataan ajoissa hammaslääkärin vastaanotolle.

Infektoituneet invaginaatiohampaat on usein poistettu. Modernein endodonttisin hoitokeinoin on mahdollista hoitaa myös vaikean juurikanava-anatomian omaavia hampaita.

Artikkelissa käydään läpi dens invaginatuksen kliiniset piirteet ja hoitovaihtoehdot sekä esitellään kaksi potilastapausta. Toisessa invaginaatio yhdistettiin juurikanavaan ja toisessa se hoidettiin endodonttisesti pulpan säilyessä vitaalina.

Kirjoittajat

Laura Ruohola, EHL (kliininen hammashoito, kariologia-endodontia)
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala, suun terveydenhuolto
laura.ruohola@fimnet.fi
Eero Kerosuo, emeritusprofessori
UiT Norjan arktinen yliopisto, Tromssa, Norja

Suom Hammaslääkäril 2018; 2: 28-36

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Dens invaginatus – a challenge for the dental treatment

Dens invaginatus is a developmental dental anomaly, which is caused by an infolding of the enamel organ into dentine before enamel calcification.

Invaginated teeth are classified according to the depth and location of the invagination. They are at higher risk for caries and pulpal pathology because of the abnormal structure of the enamel and dentin. The pulp can become infected very soon after emergence.

The most important goal in treating invaginated teeth is to preserve the pulp vital. This can be achieved through prophylactic treatment of the invagination.

Invaginated teeth are very diverse, a typical feature is a groove or cusp in the palatal surface.

In addition, dental hygienists, who are screening children’s teeth, should recognise typical signs of dens invaginatus and refer the patient to a dentist´s office.

Very often, infected invaginated teeth have been extracted. With modern endodontic strategies, it is possible to also treat teeth with complex root canal anatomy. This article presents clinical features and treatment strategies of teeth affected with dens invaginatus and two treated patients.