Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Johtavat hammaslääkärit uskovat tehostamismahdollisuuksiin sotessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän perusteellinen uudistaminen talouslaman varjossa on vaativa tehtävä. Vaikka uudistuksen suunnittelu on jo huomattavasti edennyt tämän selvityksen tekemisajankohdasta, kesästä 2015, kyselyssä esille nousseet kysymykset ja ongelmat ovat yhä ajankohtaisia.
Pääset lukemaan koko artikkelin kirjautumalla tästä.

Terveyskeskusten johtavat hammaslääkärit uskovat tehostamismahdollisuuksiin sote-uudistuksen yhteydessä

Lähtökohdat
Ennen vuotta 1956 syntyneet aikuiset pääsivät terveyskeskusten suun terveydenhoitoon vasta 2002, ja heidän hoidontarpeensa on suurta. Vaikea taloustilanne voi uhata aikuishammashoitoa sote-uudistuksessa.

Menetelmät
Kesällä 2015 tehdyssä kyselytutkimuksessa kartoitettiin johtavien hammaslääkärien käsityksiä sote-uudistuksen vaikutuksista terveyskeskusten suun terveydenhuoltoon. Lisäksi tiedusteltiin heidän näkemyksiään keinoista, joilla suun terveydenhuolto selviää tehtävistään tiukassa talou-dellisessa tilanteessa. Vastausprosentti oli 73 (n = 118).

Tulokset
Vastaajat kokivat ongelmallisiksi teknisesti haasteellisen aikuishammashoidon ja erikoishammaslääkäritasoisten palvelujen vähäisyyden. Tuleville sote-alueille toivottiin erillisiä perus- ja erikoishammashoidon yksiköitä. Tärkeimpinä keinoina kohentaa taloutta ja tehostaa toimintaa pidettiin potilasmaksujen korottamista ja muutoksia henkilöstön työnjaossa. Hammaslääkärien toimenpidepalkkiot haluttiin kohdentaa vaikuttavampiin toimenpiteisiin kuin tarkastukset ja paikkaukset.

Johtopäätökset
Johtavilla hammaslääkäreillä oli runsaasti ideoita suun terveydenhuollon tehostamiseksi ja sen vaikuttavuuden parantamiseksi, mutta välineiden ideoiden toteuttamiseksi koettiin olevan puutteelliset. Ajankohtaiset toiminnan uudelleenjärjestämismallit (esim. lean ja monihuonemalli) herättivät toiveita paremmasta.