Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Kansallinen pilottitutkimus DC/TMD-kriteeristön toimivuudesta

Artikkelissa raportoidaan DC/TMD-FIN-kriteeristön somaattisten Axis I- ja biopsykososiaalisten Axis II -menetelmien kansallisen kenttätutkimuksen ensimmäisiä pilottituloksia
Pääset lukemaan koko artikkelin kirjautumalla tästä.

TMD:n uusi diagnostiikka – osa 3/3

Tässä artikkelissa raportoidaan purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden uuden diagnostisen kriteeristön suomenkielisen käännösversion (DC/TMD-FIN) ensimmäisiä pilottituloksia erikoissairaanhoidon (ESH) potilailla (n = 74). Kaksitasoisen tutkimusaineiston (somaattiset Axis I- ja biopsykososiaaliset Axis II -menetelmät) keräsivät asiantuntijaryhmän korkeimman eli reliabiliteettitason koulutuksen saaneet yliopistotutkijat.

Potilaat luokiteltiin eri vaikeusasteluokkiin kipukuvan ja kivun haitta-asteen mukaan. Tilastollisessa analyysissa käytettiin non-parametrisia testejä ja korrelaatioanalyyseja. Lihas- ja nivelkipudiagnoosit olivat yleisimpiä Axis I -diagnooseja, ja suurella osalla potilasta oli useita kipudiagnooseja.

ESH-potilaista 23 % kuului vaikea-asteiseen, 13 % keskivaikeaan ja 55 % lievään haitta-asteluokkaan. Laaja-alaisia kipuja raportoivista (51 %) noin kolmannes koki TMD-kivun vaikeasti haittaavana. Vaikea-asteisemmin oireilevat raportoivat runsaammin psyykkistä kuormittuneisuutta verrattuna lievästi oireilevien ryhmään; näiden välillä erottui keskivaikean kivun potilasryhmä. Tämä pilottitutkimus tukee uuden DC/TMD-FIN-kriteeristön käyttökelpoisuutta ja tarkempaa mittarien tulkintaohjeiden testausta osana kansallista monikeskuskenttätutkimusta.