Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Keraamisten restauraatioiden kliiniset tulokset

Erilaisia keraamisia hammashoitomateriaaleja on tarjolla useita. Tieteellistä näyttöä siitä, mikä niistä sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen, on kuitenkin vain vähän.

Artikkeli käsittelee kliinistä näyttöä, jota on saatu erilaisilla keraamisilla hammashoitomateriaaleilla tehdyistä hoidoista. Lisäksi analysoidaan näihin hoitoihin liittyviä epäonnistumisia ja niiden syitä. Artikkeli käsittelee keraamisia yksittäisen hampaan rakenteita ja siltoja, jotka ovat joko hammas- tai implanttikantoisia.

On todettu, että keraamiset restauraatiot selviytyvät yhtä hyvin kuin metallokeraamiset. Keraamisiin restauraatioihin liittyvät biologiset komplikaatiot ovat harvinaisia. Biologisten komplikaatioiden syy-seuraussuhteet ovat monitekijäiset, ja niihin vaikuttavat enemmän isäntään liittyvät tekijät kuin käytetyt restauraatiomateriaalit.

Teknisistä komplikaatioista tärkeimpiä ovat lohkeamat tai murtumat: kruunuissa yleisimpiä ovat pinnoiteposliinin (fasadin) lohkeamat ja silloissa yhdysosan murtumat.

Kliininen merkitys

Yleishammaslääkärin on tärkeää tuntea ja ymmärtää hyvin tekijät, jotka vaikuttavat erilaisten keraamisten materiaalien ja proteettisten rakenteiden selviytymiseen sekä niihin liittyviin biologisiin ja teknisiin komplikaatioihin.

Tämän tietämyksen avulla kliinikko pystyy tekemään hyviä valintoja suunnitellessaan potilaalle kiinteää hammasprotetiikkaa.

Kirjoittajat

Ritva Näpänkangas, dosentti, EHL
Oulun yliopisto
ritva.napankangas@oulu.fi

Christel Larsson, Associate professor, DDS, PhD. Department of Materials Science and Technology, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden

Marit Øilo, Associate professor, DDS, PhD. Department of Clinical Dentistry, Faculty of medicine, University of Bergen, Norway

Käännös: Anna Vuolteenaho

Suom Hammaslääkäril 2019; 2: 30-39
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Clinical outcomes of ceramic restorations

This paper addresses the available recent clinical evidence for different treatment possibilities with ceramic materials. Furthermore, an analysis of the failures occurring and the reason for these is discussed. The paper focuses on single and multi-unit restorations (fixed dental prostheses, FDPs) supported on teeth or implants.

The survival of ceramic restorations is favourable and comparable with those that are metal ceramic. Biological complications are rare. The cause-effect relationship is multifactorial and mostly influenced by host-related factors, rather than by the type of restorative material.

Fractures are the main technical complications. Margin fracture is the most common complication for crowns, and connector fractures for FDPs.