Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Kielihermovauriot edelleen vahinkotilaston kärjessä

Hermovaurioiden välttäminen edellyttää hyvää anatomian tuntemusta, asianmukaisia röntgentutkimuksia sekä harkittua työnjakoa silloin, kun poistetaan alaviisaudenhammasta.

Lähtökohdat

Viisaudenhampaan poistossa hermovaurio on yleisin vahinko, josta tehdään potilasvalitus Potilasvakuutuskeskukselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia valituksia Potilasvakuutuskeskukselle tulee, kun tarkastellaan kaikkia hampaanpoistoja.

Menetelmät

Aineisto koostui Potilasvakuutuskeskukselle vuosina 1997–2010 ilmoitetuista vahinkotapauksista, jotka liittyivät hampaanpoistoihin (N = 852 ratkaistua tapausta). Tässä tutkimuksessa huomion kohteena olivat toimenpide- ja ratkaisukoodit, potilasvahingon diagnoosi ja vahingon syyt sekä hampaan numero.

Tulokset

Yleisimmät hampaanpoistoon liittyvät valitukset koskivat kielihermon vauriota (22 %), alemman hammaskuoppahermon vauriota (18 %) ja infektioita (14 %). Poistetuista hampaista 66 % oli viisaudenhampaita. Yleisin komplikaatioon johtanut toimenpide oli hampaan poistoleikkaus, EBA10 (71 %).

Johtopäätökset

Hermovaurioita koskevien potilasvalitusten määrä ei ole vähentynyt 20 vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Hermovaurioiden välttäminen edellyttää hyvää anatomian tuntemusta, asianmukaisia röntgentutkimuksia sekä harkittua työnjakoa silloin, kun poistetaan alaviisaudenhammasta. Hermovaurioiden suuren määrän vuoksi voisi harkita, että alaviisaudenhampaan poistoja tekisivät ainoastaan kokeneet hammaslääkärit.

Kirjoittajat

Sanna Koskela, HLL
Irja Ventä, dosentti, EHL
Suu- ja leukasairauksien osasto, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kirjoitus perustuu Sanna Koskelan syventävien opintojen tutkielmaan, joka on tehty vuonna 2014 Helsingin yliopistossa.

Suom Hammaslääkäril 2017; 11: 20-24

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Lingual nerve injury is still the leading malpractice claim

Twenty years ago in Finland, the main diagnose of malpractice claims related to third molar removals was a nerve injury.

The aim of this study was to examine, based on the register of the Finnish Patient Insurance Centre, cases of malpractice claims related to all tooth removals, and to identify typical injuries and the causes of such injuries.

The following variables were extracted from the records: the treatment, the diagnosis of the injury, the reason for the injury, and the tooth number.

During the years 1997-2010, there were 852 claims for teeth removals. In 59 % of the cases, the claim was related to lower third molars, in 7 % to upper third molars, and in 34 % to other teeth.

The most common claim was related to a lingual nerve injury (22 %), followed by an injury of the inferior alveolar nerve (18 %), and post-operative infections (14 %). In 71 % of the cases, the claim was related to the surgical removal of a tooth.

It is concluded that the number of nerve injuries associated with third molar removals has not decreased since 1994.

To avoid nerve injuries in connection with tooth removal, the anatomy of lingual and inferior alveolar nerves, the use of adequate x-ray images, proper surgical techniques, and an avoidance of any handling of lingual tissue should be emphasized.

Also, when planning the removal of lower third molars, a referral of the patient to a more experienced operator should be considered as an option.