Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Kuluttajariitalautakunta suosittelee hammaslääkärilaskun kohtuullistamista sairastumistapauksessa

Kuluttajariitalautakunta käsitteli kesällä tapausta, jossa hammaslääkäriasema oli laskuttanut sovittuna hoitopäivänä perutusta ajasta enemmän kuin hoidon hinta olisi ollut.

Potilas oli varannut yksityiseltä hammaslääkäriasemalta ajan 250 euron hintaiseen hampaiden valkaisuun kello 10. Hän peruutti ajan samana aamuna noin kello 8 sairastuttuaan vatsatautiin ja korkeaan kuumeeseen edellisen illan ja yön aikana. Elinkeinonharjoittaja lähetti potilaalle peruutuksen johdosta 295 euron laskun.

Potilas vaati laskun kohtuullistamista ja 195 euron palautusta jo maksetusta laskusta.

Hammaslääkäriasema vetosi siihen, että potilaalle oli toimitettu peruutus- ja sopimusehdot ajanvarauksen yhteydessä. Hammaslääkäriasema katsoi, että sillä on oikeus veloittaa palvelusta hinnaston mukainen hinta 295 euroa. 

Kuluttajariitalautakunta katsoi, että potilas on tekemänsä sopimuksen perusteella lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan hoitopäivänä tehdyn ajanvarauksen peruutuksesta. Lautakunnan mukaan sopimusehdoissa ei kuitenkaan todettu, että peruutuksen kustannukset määräytyisivät hoitopäivänä tehdyn peruutuksen osalta normaalihinnan mukaan. Lautakunta ei pitänyt perusteltuna, että elinkeinonharjoittaja voisi peruutustilanteessa veloittaa kuluttajalta sovittua hoitomaksua suurempaa maksua.

Kuluttajan maksuvelvollisuutta voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella, jos vastikkeen määrää koskeva sitoumus muodostuu kuluttajan kannalta kohtuuttomaksi. Ehtoa, joka on kuluttajan kannalta kohtuuton tai jonka soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet ja niiden muuttuminen.

Lautakunta piti uskottavana kuluttajan ilmoitusta peruutuksen syystä. Kysymyksessä oli odottamaton ja äkillinen sairastuminen, jota kuluttaja ei ole voinut sopimusta tehdessään ennakoida ja joka on estänyt sovitun hoitoajan käyttämisen. Kuluttajariitalautakunta katsoo että tässä tilanteessa ehto, jonka mukaan kuluttaja joutuisi maksamaan peruutetusta ajasta täyden hinnan, johtaa kohtuuttomuuteen.

Lautakunta katsoi, että hoitoajan peruutus oli joka tapauksessa tapahtunut niin myöhään, ettei hammaslääkäriasemalla käytännössä ollut mahdollisuutta saada tilalle toista asiakasta. Sovitun hoidon hinta oli 250 euroa. Lautakunta sovitteli kuluttajan vastuuta siten, että hänen maksettavakseen jäisi 100 euroa.

Lähde: edilex.fi