Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Laboratoriotutkimukset hammaslääkärin työssä

Hammaslääkäri kohtaa vastaanotollaan yhä useammin ikääntyneitä ja monisairaita potilaita. Hammaslääkärin onkin tärkeää osata kirjoittaa potilaalle lähete laboratoriotutkimuksiin sekä kyetä tulkitsemaan kokeiden tuloksia ja huomioimaan ne potilaan hoidossa. Tarvittaessa on myös osattava ohjata potilas eteenpäin oikeaan hoitopaikkaan.

Lähtökohdat

Tässä kyselytutkimuksessa kartoitettiin hammaslääkärien kokemuksia kliinisessä työssä tarvittavien laboratoriotutkimusten käytöstä sekä laboratoriotutkimuksiin liittyvästä koulutuksesta.

Menetelmät

Kohderyhmänä olivat Tampereen, Oulun, Lahden, Pohjois-Savon, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjois-Suomen paikallisten hammaslääkäriseurojen jäsenet. Aineisto kerättiin erillisenä sähköpostina tai seurojen elektronisten jäsenkirjeiden yhteydessä vuoden 2016 tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 123 hammaslääkäriä, mikä on noin 10 % kohderyhmään kuuluneiden paikallisseurojen jäsenmäärästä.

Tulokset

Vastaajista 73 % oli naisia. Hammaslääkäreistä 89 % koki tietonsa laboratoriotutkimuksista puutteellisiksi, eikä peruskoulutus heidän mielestään antanut riittäviä valmiuksia työhön kliinisen kemian ja hematologian osalta.

Vain 9 % arvioi saaneensa peruskoulutuksessaan tarpeeksi opetusta laboratoriotutkimusten tekemisestä. Hammaslääkärit kokivat myös, ettei heille ole tarjolla riittävästi tietoa laboratoriomenetelmistä. Valtaosa toivoikin saavansa täydennyskoulutusta.

Johtopäätökset

Laboratoriolääketieteen opetusta tulisi sisällyttää hammaslääkärien peruskoulutukseen enemmän, ja valmistuneille hammaslääkäreille tarvittaisiin lisäkoulutusta aiheesta.

Kirjoittajat

Salla Pyykkö, HLL, Itä-Suomen yliopisto
salla.pyykko@fimnet.fi

Liisa Suominen, professori, HLT, EHL
Itä-Suomen yliopisto

Kari Pulkki, professori, LT, EL
Itä-Suomen yliopisto

Arja Kullaa, professori, HLT, EHL
Itä-Suomen yliopisto

Artikkeli perustuu Salla Pyykön hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen kirjalliseen työhön.

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2018; 7: 30-36

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Laboratory Medicine in Clinical Dentistry

As a result of demographic change, dentists are increasingly facing the challenge of treating the elderly and patients with multiple illnesses, which require monitoring by laboratory testing. It is therefore important for a dental practitioner to be able to write referrals and also interpret test results of a patient's laboratory tests and to consider them in the patient's care.

The object of this study was to survey how dentists view their knowledge on laboratory tests in clinical practice and their opinion on the sufficiency of training during pre-graduated studies.

The research data was gathered by using an electronic questionnaire which was sent to the members of six local Finnish Dental Societies during January to March 2016. The sample size of the study is 123, which was approximately 10 % of the combined membership count of the six Dental Societies included in the study.

Results show that 89 % of the respondents felt that their competences of laboratory tests based on pre-graduate training were not sufficient. They also felt that sufficient knowledge on laboratory tests was not available to dentists.

According to respondents, education in laboratory medicine during pre-graduated studies should be increased and postgraduate courses should also be organised. According to this, dentists need education in clinical chemistry and laboratory haematology.