Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Lasten leukemiahoitojen vaikutus hampaistoon

Lasten leukemia on syöpäsairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 50 lasta. Leukemiahoitojen aikaansaamat hampaistohäiriöt voivat olla lieviä ja suhteellisen huomaamattomia, mutta ne voivat myös haitata potilaan elämää. Koska ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä, kirjallisuudesta ei löydy niihin yleispäteviä hoitoratkaisuja.

Lähtökohdat

Suomessa noin 50 lasta vuodessa sairastuu leukemiaan ja käy läpi siihen liittyvät hoidot. Hoitojen sivuvaikutuksena on mm. hampaiden kehityshäiriöitä. Tämän kirjallisuuskatsauksen ja siihen yhdistettyjen potilastapausten tarkoituksena on lisätä tietoisuutta leukemian sairastaneiden lasten hampaistomuutoksista sekä yksilöllisistä tarpeista, joita heidän hammashoitoonsa liittyy.

Menetelmät

Tutkimuksia haettiin PubMed- ja Google Scholar -tietokannoista yhdistelemällä termejä orthodontics, children, pediatric, long-term survivors, leukemia, hematologic malignancy, stem cell transplant, radiation ja chemotherapy. Haku rajattiin vuoden 2005 jälkeen ilmestyneisiin tutkimuksiin, joista katsaukseen valikoitui 12 julkaisua. Katsausta täydennettiin kahdella potilastapauksella.

Tulokset

Tutkimusten perusteella leukemiahoidot lisäävät etenkin alle 3-vuotiailla riskiä hampaiston kehityshäiriöihin, kuten hammaspuutoksiin sekä hampaiden pienikokoisuuteen, lyhytjuurisuuteen ja puhkeamishäiriöihin. Kantasoluhoitoa saaneilla häiriöitä on enemmän kuin ainoastaan solunsalpaajahoitoa saaneilla.

Johtopäätökset

Leukemiahoidoista johtuvien hampaiden kehityshäiriöiden yhteydessä purennan hoidossa tarvitaan lähes aina ortodontiaa ja protetiikkaa. Leukemian lapsena sairastaneille tulee tarjota tihennetyt suunterveyden tarkastusvälit ja riittävä radiologinen seuranta erikoissairaanhoidossa.

Kirjoittajat

Marleena Heiskala, HLK
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto

Mirka Nurmi, EHL (oikomishoito)
Turun yliopistollinen keskussairaala, Suu- ja leukasairauksien klinikka

Anna-Liisa Svedstöm-Oristo, dosentti, EHL (oikomishoito)
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto

Kirjoitus perustuu Marleena Heiskalan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Artikkelin kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2018; 11: 22-29
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Orthodontic treatment among survivors of childhood leukemia

In Finland, approximately 50 children are diagnosed and treated for leukemia every year. Effective treatments assure that most of the patients recover fully. However, these treatments also have some side effects, including an increased tendency for dental abnormalities. The risk is especially high when treatments are started early, before 3 years of age or when chemotherapy is combined with stem-cell transplantation. The aim of this review is to enhance knowledge of oral characteristics typical for survivors of childhood leukemia.


The databases used for searching through articles were PubMed and Google Scholar. The search terms used were combinations of orthodontics, children, pediatric, long-term survivors, leukemia, hematologic malignancy, stem cell transplant, radiation and chemotherapy. Twelve original articles were included in the review.


Oral consequences caused by treatments of leukemia vary, but most of them can be treated by orthodontics and/or prosthodontics. Frequent clinical controls of oral status, complemented with x-ray examinations, are recommended.