Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Leukanivelalueen toimintahäiriöiden ja tautitilojen kuvantaminen

Leukanivelten kuvantaminen on leukanivelkivusta kärsivän potilaan keskeinen tutkimusmenetelmä. Sopivin kuvantamismenetelmä riippuu kuvausindikaatiosta ja halutusta radiologisesta näkymästä.

Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) ovat tutkimusten mukaan väestössä yleisiä. TMD-häiriöt jaotellaan karkeasti puremalihasperäisiin ja leukanivelperäisiin. Leukanivelvaivat liittyvät useimmiten toiminnallisiin ongelmiin, mutta leukanivelten alueella voidaan todeta myös kehityksellisiä, tulehduksellisia tai neoplastisia muutoksia.

Kuvantaminen on olennainen osa leukanivelalueen kivusta kärsivän potilaan tutkimusta, ja magneettikuvausta pidetään kattavimpana leukanivelen kuvantamismenetelmänä. Tässä katsauksessa käsittelemme leukanivelten kuvantamista, etenkin magneettikuvantamista, sekä siihen liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi esittelemme tyypillisimpiä löydöksiä omasta potilasaineistostamme.

Imaging of temporomandibular disorders

Temporomandibular disorders (TMD) are reported to be common in the population and are classified as masticatory muscle-based or as temporomandibular joint-based dysfunction and discomfort. Temporomandibular inconvenience is usually related to functional disorders; congenital, inflammatory or neoplastic changes can also be discovered.

To summarize, imaging is  an essential part of the examination of patients with TMJ disorders. Magnetic resonance imaging (MRI) is regarded to be the most comprehensive imaging modality. In this review the articles of MR-imaging of TMJ are discussed and the most typical radiological findings are introduced.

Jyrki Tervaniemi, EHL
Ritva Vanninen, professori
Veli Matti Vartiainen, EHL
Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuvantamiskeskus, Kliinisen radiologian yksikkö
Itä-Suomen yliopisto

Sisko Huumonen, dosentti
Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos

Kirsi Sipilä, professori
Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Hammaslääketieteen yksikkö

Artikkeli on Jyrki Tervaniemen erikoishammaslääkärin tutkintoon liittyvä kirjallinen työ.

Suom Hammaslääkäril 2017;3:38-47

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.