Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Marginaaliseen parodontiittiin liittyvä samanaikainen sairastavuus: saman asian kaksi eri puolta?

Viime vuosina on ollut erityistä tieteellistä kiinnostusta marginaalisen parodontiitin ja monien vanhemmassa väestössä laajalti esiintyvien sairauksien välisistä yhteyksistä. Tieto näistä yhteyksistä voi auttaa lisäämään ymmärrystä marginaalisesta parodontiitista sairautena, johon kuuluvat systeemiset komplikaatiot. On tärkeää, että tämä viesti tavoittaa sekä vanhusten hoidosta vastaavat, että myös terveydenhuollon lupaviranomaiset.

Tämä artikkeli on katsaus marginaalisen parodontiitin yhteyksiin tiettyihin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, nivelreumaan, osteoporoosiin, Parkinsonin tautiin, Alzheimerin tautiin, psoriaasiin ja eräisiin keuhkoinfektioihin. Näistä yhteyksistä, erityisesti kausaliteetista, löytyy enenevässä määrin dokumentaatiota.

Useat tutkimukset osoittavat, että parodontologinen hoito voi vaikuttaa myönteisesti iskeemisen sydänsairauden kulkuun, diabetekseen, nivelreumaan sekä keuhkokuumeen riskiin erityisen sairastumisalttiiden joukossa. Useimpien mainittujen sairauksien kohdalla yhteys liittyy todennäköisesti patogeneesissa esiintyviin yhtenevyyksiin.

Lisääntynyt tieto sairauksien samanaikaisesta esiintymisestä ja kahdensuuntaisista sairausmekanismeista antaa perusteen vahvistaa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden välistä yhteistyötä marginaalista parodontiittia sairastavan potilaan kokonaisvaltaisen ja optimaalisen hoidon varmistamiseksi.

Periodontitis and comorbidity: Two aspects of similar processes

Increasing evidence has suggested an independent association between periodontitis and a range of comorbidities, such as cardiovascular disease, diabetes, rheumatoid arthritis, osteoporosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, psoriasis, and respiratory infections.

Shared inflammatory pathways are likely to contribute to this association, but distinct causal mechanisms remain to be defined. Some of these comorbid conditions may improve by periodontal treatment and a bidirectional relationship may exist, where, for example, treatment of diabetes can improve periodontal status.

The present article presents an overview of the evidence linking periodontitis with selected systemic diseases and calls for increased cooperation between dentists and medical doctors to provide optimal screening, treatment and prevention of both periodontitis and its comorbidities.

Palle Holmstrup, professor, adjungeret professor, dr.odont., ph.d., Afdeling for Parodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Health, Aarhus Universitet
pah@sund.ku.dk

Christian Damgaard, adjunkt, ph.d., Afdeling for Parodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Ingar Olsen, professor, dr.odont., Afdeling for Oral Biologi, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo

Björn Klinge, dekan, professor, odont.dr., Odontologisk Fakultet, Malmö Högskola og Odontologisk Institut, Karolinska Institutet, Stockholm

Allan Flyvbjeg, dekan, professor, dr.med. Health, Aarhus Universitet

Claus Henrik Nielsen, professor, dr.med., Afdeling for Parodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Institut for Inflammationsforskning, Center for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet

Peter Riis Hansen, overlæge, forskningslektor, dr.med., Kardiologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Suom Hammaslääkäril 2017;3:26-36

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Päivitetty 19.2.2018: Lisätty tägi Pohjoismainen teema