Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Natriumhypokloriittikomplikaatiot juurihoitojen yhteydessä

Juurikanavia ei saada täysin puhtaiksi pelkällä mekaanisella preparoinnilla, joten lisäksi tarvitaan mikrobeja tappavaa huuhteluainetta. Natriumhypokloriitti (NaOCl) on käytetyin juurikanavien huuhteluaine, jota suositellaan sen tehokkaan ja laajakirjoisen antimikrobivaikutuksen vuoksi. NaOCl liuottaa tehokkaasti orgaanista kudosta ja toimii samalla voiteluaineena instrumentoinnin aikana.

NaOCl on juurikanavan sisällä turvallinen huuhteluaine. Pitää kuitenkin muistaa, että se on kudosta hajottava yhdiste, ja tämä pätee myös juurikanavan ulkopuolella. Näin ollen NaOCl:n käytössä tulee noudattaa suurta huolellisuutta.

NaOCl:n käyttöön liittyvät komplikaatiot ovat melko huonosti tunnettuja. Tämä kirjallisuuskatsaus käsitteleekin juurihoidon yhteydessä tapahtuneita NaOCl-liuoksen aiheuttamia komplikaatioita sekä niiden hoitoa ja ehkäisyä. Kirjallisuushaku tehtiin PubMed-tietokannassa käyttäen hakusanoja ”sodium hypochlorite”, ”sodium hypochlorite accident ” ja ”root canal irrigation”. Katsaukseen otettiin mukaan englanninkieliset artikkelit, jotka oli julkaistu huhtikuuhun 2014 mennessä.

Kirjoittajat

Kirsi Mikkola
HLL, EHL
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto
mikkola.kirsi@gmail.com
Merja Laine
yliopistonlehtori, HLT, EHL
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2016; 7: 20-25

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Sodium hypochlorite complications

Root canal irrigation, in addition to mechanical instrumentation, plays an important role in disinfection of the root canal system. Sodium hypochlorite (NaOCl) is the most widely used irrigation solution during root canal therapy. It has been demonstrated to be an effective agent against a broad spectrum of bacteria and can be used for dissolving both vital and necrotic tissue.

NaOCl can cause inflammation if it is injected into tissues or leaks outside the root canal. Most of the complications are the result of accidental extrusion of the solution from the apical foramen or accessory canals or perforations into the periapical area. Clinically, this  manifests as severe pain and swelling.  However, these complications are relatively rare; but when they do occur, may be frightening for the dentist.

With careful root canal irrigation these kinds of complications can be avoided in almost every case. If nevertheless, an accident with NaOCl  occurs, it is worth knowing how the complications can be taken care of. Fortunately, according to case reports, most  NaOCl accidents  heal without any complications.