Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Nostetaan suunterveys kevään vaalikeskusteluihin!

istock-tytto_ja_tikkari.jpg

Kuva: iStockphoto

Sattuipa sopivasti tämä uuden palstan käynnistys. Pääsen tuoreeltaan avaamaan Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteiden terveyden edistämisen kokonaisuutta. Muilta osin tavoitteita ja liiton toimia vaalikevään aikana käsitellään tämän lehden pääjutussa. 

Useimmat meistä tietänevät sääntöihin kirjatusta Hammaslääkäriliiton kaksijakoisesta edunvalvontatehtävästä: liiton tulee tehdä sekä ammatillista ja yhteiskuntapoliittista vaikuttamistyötä että panostaa väestön suunterveyden edistämiseen. Viime vuodet onkin erityisesti panostettu suunterveyden merkityksen ja suun terveydenhuoltopalveluiden tärkeyden esillä pitämiseen. Logiikka menee niin, että mitä enemmän väestö ja päättäjät tietävät suunterveydestä ja esimerkiksi yhteyksistä muihin sairauksiin sitä todennäköisemmin saadaan myös rahaa. Helppoahan rahan saaminen ei ole, mutta ilman suunterveyteen liittyvien asioiden esillä pitämistä se olisi mahdotonta.

Keväällä 2018 toteutetun jäsenkyselyn mukaan tämänkaltainen vaikuttamistyö sai vahvan tuen. Tuloksia voi tulkita myös niin, että hammaslääkärit ymmärtävät terveyden edistämisen ja väestön suunterveyden puolesta vaikuttamisen monitahoisena toimintana. Se sisältää niin yksittäisen potilaan ohjausta ja neuvontaa kuin laaja-alaisempia koko väestöön kohdistuvia toimia.

Moni kollega on taatusti tyytyväisenä pannut merkille, että suunterveys kiinnostaa selvästi aiempaa enemmän. Mediassa kirjoitetaan ja haastatellaan hammaslääkäreitä laajasti eri näkökulmista. Se, mikä on esillä, kiinnostaa myös päättäjiä. Ja pian valitaan uudet päättäjät eduskuntaan. Vaalituloksen pohjalta muodostettava hallitus ja uusi eduskunta päättävät myös suun terveydenhuoltoon vaikuttavista asioista. Siksi on välttämätöntä jakaa suunterveystietoa eduskuntavaaliehdokkaille ja nostaa meille tärkeitä teemoja keskusteluun sekä alueellisesti että valtakunnan tasolla.

Vaalitavoite-esitteessä muistutetaan, että suunsairaudet heikentävät elämänlaatua ja työkykyä. Ne ovat myös yhteydessä lukuisiin sairauksiin. Silti joka toisella suomalaisella on suussaan krooninen tulehdus. Kalliit maksut ovat osalle väestöä este hoitoon hakeutumiselle. Pitäisi olla itsestään selvää, että kaikenikäisillä on oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Terveyserojen kaventaminen ei onnistu ilman, että päättäjät ohjaavat resursseja suun terveydenhuoltoon. Esimerkiksi ehkäisevät palvelut tulee säätää maksuttomiksi. Tuleville päättäjille kannattaa myös muistuttaa, että läheskään kaikki muiden hoivan varassa elävät eivät saa tarvitsemaansa apua päivittäisessä suuhygieniassa. On myös huolehdittava syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten pääsystä hammaslääkärin tutkimuksiin ja muihin suunterveydenhuollon palveluihin. Lapsena tai nuorena menetettyä suunterveyttä ei saa takaisin. Päättäjiä voi myös kannustaa jämäkkyyteen ja suosittelemaan karkki-, mehu- ja limsavapaata varhaiskasvatusta ja kouluympäristöä.

Meidän oman alamme asiantuntijoiden tehtävänä on nostaa epäkohtia esiin. Nyt siihen on otollinen ajankohta, kun puolueet ja ehdokkaat valmistautuvat vaalimittelöihin.

Näkökulmia suunterveyteen

Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen työryhmä pitää tärkeänä suunterveyden puolesta toimimista ja ehdotti Hammaslääkärilehteen palstaa, jolla työryhmäläiset toisivat esiin erilaisia terveyden edistämisen näkökulmia.


Nyt alkava Suusta terve -palsta ilmestyy suunnilleen joka toisessa lehden numerossa ja käsittelee esimerkiksi ajankohtaisia, yleiseen keskusteluun nousseita suunterveysaiheita sekä työryhmäläisten omia näkemyksiä ja pohdintoja. Luvassa on myös informatiivisia tietoiskuja sekä suunterveyttä edistävien projektien esittelyä.