Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Orofakiaalisen kivun ja purentaelimistön toimintahäiriöiden hoito: Näyttöön perustuva lähestymistapa

Hammaslääkärit kohtaavat usein työssään potilaita, jotka kärsivät leukaniveleen ja -lihaksiin liittyvistä kivuista ja toimintahäiriöistä. On keskeisen tärkeää, että hammaslääkäri tutkii potilaan sekä hammaslääketieteellisestä että psykososiaalisesta näkökulmasta, sillä purentaelimistön toimintahäiriöihin (TMD) liittyy yleisesti muita sairauksia, kuten laaja-alaista kipua, systeemisiä tulehdussairauksia ja masennusta, sekä huono yleisterveydentila.

Ruotsin hallitus käynnisti hankkeen, jossa arvioitiin hammaslääketieteen alan julkaisuja tavoitteena kehittää valtakunnallinen ohjeistus hammashoitoon. Yhtenä painopistealueena olivat suun ja kasvojen alueen kiputilat sekä purentaelimistön toimintahäiriöt. Arvioinnin kohteena oli vuosina 1965−2014 julkaistuja korkealaatuisia systemaattisia katsauksia, satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia, kliinisiä tutkimuksia sekä havainnointitutkimuksia.

Ainutlaatuiseen arviointihankkeeseen sisältyi myös terveystaloudellisia analyyseja sekä toimintaohjeistus lausunnon laatimiseksi kaikista hammaslääkärin vastaanotolla mahdollisesti eteen tulevista tapauksista, myös silloin, kun tieteellinen näyttö ei riitä näyttöön perustuvaan lausuntoon.

Ensilinjan interventioita ovat potilaan ohjaus sekä käyttäytymiseen keskittyvä lähestymistapa, jonka tavoitteena on muuttaa haitallisia käyttäytymismalleja.

Hoidon tehoa kuvaava näyttö sekä kustannustehokkuusanalyysi tukevat purentakiskojen käyttöä ja alaleuan liikeharjoituksia, joita voidaan rajoitetun ajan täydentää tulehduskipulääkkeillä.

Kirjoittajat

Anders Wänman, professori, DDS, PhD
Lääketieteellinen tiedekunta, Umeån yliopisto, Ruotsi
anders.wanman@umu.se
Malin Ernberg, professori, DDS, PhD
Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi
Thomas List, professori, DDS, PhD
Malmön yliopisto, Ruotsi

Suom Hammaslääkäril 2016; 4: 38-47

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Guidelines in the management of orofacial pain/TMD: An evidence-based approach

Pain and dysfunction related to the jaw joint and jaw muscles are conditions dentists see frequently  in their dental practice. It is essential that the individual patient will be examined from both dental and a psychosocial perspectives since co-morbidities between temporomandibular disorders (TMD) and other conditions, such as widespread pain, systemic inflammatory disorders, and depression as well as impaired general health, are common.
The Swedish government initiated a scrutiny review of the scientific literature in dentistry for the purpose of developing national dentistry guidelines. One policy area was orofacial pain and TMD. The review included systematic reviews, randomized clinical trials, clinical trials, and observational studies of high quality published between 1965 and 2014. This scrutiny review is unique since it also included health economic analyses and the directive to arrive at a statement for every possible condition that may be encountered in the dental clinic, even when the scientific evidence is insufficient for an evidence-based statement.
Counseling and a behavioral approach, which aim to change maladaptive behaviors, are considered first-line interventions. Evidence of effect and analysis of cost effectiveness support the use of occlusal appliances and jaw exercises, which, for limited periods, may be combined with non-steroidal anti-inflammatory drugs.