Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Oulun hammaslääkärikoulutus uudessa ympäristössä

dentopolis.jpg

Dentopolis
Opetushammashoitolan suunnittelu on osoittautunut onnistuneeksi. Dentopoliksessa on myös useita ryhmätyötiloja, ja opiskelijoille viihtyisiä tiloja itseopiskelua varten. (Kuva: Ritva Näpänkangas)

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen koulutuskeskus ja Suun terveyden tutkimusyksikkö siirtyivät uusiin tiloihin kuluvan vuoden alussa. Tilat sijaitsevat Dentopoliksessa samassa rakennuksessa Oulun kaupungin terveyskeskuksen suun terveydenhuollon hoitoloiden kanssa.

Kaupunki on keskittänyt laajasti toimintaa rakennukseen: perustoiminnan hoitoloita, keskitetty päivystys, suun erikoishoidon yksikkö ja opetushammashoitola (OpeHH). Lisäksi opetushammashoitolan tiloissa toimii Oulun Ammattikorkeakoulun (OAMK) suuhygienistikoulutuksen kliininen opetus. Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS) on kellarissa tunneliyhteys.

Yliopiston tiloihin kuuluvat opetushenkilökunnan toimistotilat, fantom- ja simulaatiolaboratorio, luentosali, muunneltavia ryhmätyö-/kokoustiloja, hammaslaboratorio sekä tutkimuksen tiloja. Lisäksi hammaslääketieteen opiskelijoilla on kiltahuone.

Uuden rakennuksen myötä toiminta vastaa nykypäivän vaatimuksia. Organisaatioiden edustajat olivat aktiivisesti mukana rakennuksen ja toiminnan suunnitteluvaiheissa, ja lopputuloksena valmistui moderni oppimisympäristö, jossa eri toimijoiden välillä saavutetaan synergiaetuja. Opetusta tukevat modernit AV-välineet ja Kontinkankaan kampuksen videovalvottu sähköisen tenttimisen tila.

Moderni moniammatillinen oppimisympäristö

Fantomlaboratorion suunnittelun periaate oli aseptisen työskentelyn, oman suojautumisen ja käsihygienian opettelu yhdessä OpeHH:n hoitohenkilökunnan kanssa. Työpisteissä on kohdepoistoimurit. Fantomtoiminnan uutuutena on instrumenttien käyttöä ja huoltoa seuraava digitaalinen seurantajärjestelmä. Näin esimerkiksi pistotapaturman yhteydessä voidaan tarkistaa instrumenttien huoltoketju.

Fantomharjoittelu toteuttaa hammashoidon toimintamallia mahdollisimman yhdenmukaisena sitä seuraavan kliinisen potilasharjoittelun kanssa. Fantom- ja simulaatiolaboratorion uusiin hoitoyksiköihin on otettu käyttöön yhteistyössä OAMKin kanssa opetusta varten muokattu potilastietojärjestelmä, jota käytetään järjestelmän opettelemiseen ja harjoitustöiden seurantaan.

Fantomlaboratoriossa on harjoiteltavien toimenpiteiden esittämistä, tallentamista ja jakamista varten hoitoyksikön valopylvääseen kiinnitettävä videokamera. Opettajalla on mahdollista käyttää kauko-ohjattavia kattokameroita, jalustaan kiinnitettäviä videokameroita ja digitaalista juurihoitomikroskooppia. Lisäksi videokamerayhteyden avulla voidaan suoratoistaa toimenpiteitä Oulun kaupungin toimenpidehuoneesta koulutuskeskuksen tiloihin.

Fantomlaboratoriossa harjoitellaan digitaalista jäljentämistä ja tietokoneohjattua proteesirakenteiden suunnittelua. Järjestelmään liittyy opiskelijan ja opettajan työtä vertaileva arviointiohjelma. Proteesirakenteiden jyrsintää ja keramian lasitusta harjoitellaan yhteistyössä OpeHH:n kanssa.
Uutta opetuksessa on simulaatiolaboratorio, jonka kahdeksassa hoitoyksikössä on virtuaalinen simulaatiojärjestelmä. Tietokoneavusteinen järjestelmä antaa palautetta opiskelijan tehdessä hampaiden preparointeja fantomkallon hampaisiin.

Hyvä ergonomia heti kliinisen vaiheen alusta on otettu opetuksen pääperiaatteeksi. Fantomkallon etäisyys- ja korkeussäädöillä opetellaan potilaan asento. Työtuoleina on yksilöllisesti säädettäviä satulatuoleja ja lovituoleja. Neljässä hoitoyksikössä on mitoitus pitkiä opiskelijoita varten. Fantomkalloa saa portaattomasti siirrettyä sivusuunnassa, ja instrumenttisillan ja näppäimistön paikan voi vaihtaa vastaavasti sopimaan oikea- ja vasenkätisille.

Opetushammashoitolan klinikkasalissa on 61 modernia hoitoyksikköä, joista 15 kuuluu OAMK:lle. Näissä 15 yksikössä suuhygienistiopiskelijat suorittavat sekä fantom- että kliinisen harjoittelun. Moniammatillinen oppimisympäristö luo mahdollisuuden vastata tuleviin suun terveydenhuollon osaamistarpeisiin entistä peremmin.

Klinikkasalin lisäksi OpeHH:aan kuuluu poliklinikka, jossa on 25 täysin varusteltua hoitohuonetta. Poliklinikalla harjoitellaan mm. päivystysvastaanottoa, kirurgiaa ja lasten hammashoitoa.

Tieto kulkee Motissakin

Uudet toiminnat on otettu käyttöön opetuksessa syksyllä 2017, ja opiskelijat työskentelevät modernissa oppimisympäristössä. Uusien laitteiden ja menetelmien käyttö vaatii jokaisen opetuksessa mukana olevan ponnisteluja ja sitoutumista sekä tiivistä yhteistyötä eri oppiaineiden ja toimijoiden välillä, sillä uusien laitteiden käyttö on opeteltava ja sovellettava omaan opetukseen.

Paljon keskustelua herättänyt monitilatoimisto ”Motti” on lisännyt yhteisöllisyyttä ja edistänyt tiedonkulkua henkilökunnan kesken, ja toiminta on luovinut mukavasti uusille urille.

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme, vieraille keitetään kyllä kahavit henkilökunnan Café Motissa!

Suun terveyden tutkimusyksikön henkilökunta
Opetushammashoitola
Suuhygienistikoulutus