Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Pitkittyneet kasvojen alueen kiputilat

Pitkittyneet kasvojen kiputilat, erityisesti purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD), ovat aikuisväestössä yleisiä. Koska useimpien kasvojen alueen kiputilojen hoito on hammaslääkärin vastuulla, ajantasainen tietämys alalla tapahtuneesta kehityksestä on oikean diagnoosin ja onnistuneen hoidon kannalta keskeisen tärkeää.

Katsauksessa tarkastellaan TMD-kipuja sekä erilaisia neuropaattisia tai todennäköisesti neuropaattisilla mekanismeilla syntyviä kasvojen kiputiloja. Niitä ovat esimerkiksi pitkittynyt idiopaattinen kasvokipu ja epätyypillinen hammassärky, kolmoishermosärky sekä kivulias posttraumaattinen kolmoishermosärky.

Katsauksessa käsitellään TMD-kipua biopsykososiaalisena ilmiönä sekä TMD:n esiintyvyyttä, kliinisiä piirteitä, seurauksia, siihen liittyviä keskushermotason ja perifeerisiä mekanismeja, diagnostiikkaa (DC/TMD) sekä hoitoperiaatteita. Artikkelissa käydään myös läpi kunkin neuropaattisen kiputilan määritelmä, esiintyvyys, kliiniset piirteet ja diagnostiikka.

Lisäksi tarkastellaan kyseisten kiputilojen patofysiologiaa nykytietämyksen valossa sekä kuvataan näyttöön perustuvia hoitomuotoja.

Kirjoittajat

Heli Forssell, yliopistonlehtori, dosentti, HLT
Suu- ja leukakirurgian osasto, hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto, Suomi
heli.forssell@utu.fi
Per Alstergren, apulaisprofessori, DDS, PhD, Med Dr.
Orofakiaalisen kivun ja leukojen toiminnan osasto, orofakiaalisen kivun yksikkö, hammaslääketieteellinen tiedekunta, Malmön yliopisto, Ruotsi ja
Kipukuntoutuksen osasto, Skånen yliopisto-sairaala, Lund, Ruotsi ja
Scandinavian Center for Orofacial Neuro-sciences (SCON)
Merete Bakke, apulaisprofessori, DDS, Ph.D, dr. odont.
Hammaslääketieteen osasto, terveys- ja lääketieteellinen tiedekunta, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska
Tore Bjørnland, DDS, PhD, professori
Suukirurgian ja suulääketieteen osasto, kliinisen hammaslääketieteen laitos, hammaslääketieteellinen tiedekunta, Oslon yliopisto, Norja
Satu K. Jääskeläinen, LT, professori
Kliinisen neurofysiologian osasto, TYKS ja
Turun yliopisto, Suomi

Suom Hammaslääkäril 2016; 4: 22-28

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Persistent facial pain conditions

Persistent facial pains, especially temporomandibular disorders (TMD), are common conditions. As dentists are responsible for treating most of these disorders, up-to date information on the latest advances in the field is essential for successful diagnosis and management.

This review covers TMD, and different neuropathic or putative neuropathic facial pains such as persistent idiopathic facial pain and atypical odontalgia, trigeminal neuralgia and painful posttraumatic trigeminal neuropathy.

The article presents an overview of TMD pain as a biopsychosocial condition, its prevalence, clinical features, consequences, central and peripheral mechanisms, diagnosis (DC/TMD), and principles of management. For each of the neuropathic facial pain entities, the definitions, prevalence, clinical features, and diagnostics are described.

Current understanding of the pathophysiology of these entities is presented, and a description of the treatment methods, based on the most recent evidence, is provided.