Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden uusi diagnostiikka – Axis I

Kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt uudet kriteerit purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. Tavoitteena on yhtenäiset, validit kriteerit, jotka soveltuvat sekä kliiniseen että tutkimuskäyttöön.
Pääset lukemaan koko artikkelin kirjautumalla tästä.

TMD:n uusi diagnostiikka – osa 1/3

Kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt uudet kriteerit purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. Tavoitteena on yhtenäiset, validit kriteerit, jotka soveltuvat sekä kliiniseen että tutkimuskäyttöön.

Työn pohjalta on julkaistu uudet kriteerit, Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD. Menetelmä on kaksi- tasoinen; Axis I -taso sisältää somaattisen diagnostiikan ja Axis II -taso biopsykososiaalisia, potilaiden arviointeihin käytettäviä kyselytutkimuksia eri hoitoportaille.

Suomenkielinen käännösversio DC/TMD-FIN on julkaistu kansainvälisen konsortion web-sivustolla www.rdc-tmdinternational.org.

Tässä artikkelissa esitellään DC/TMD-menetelmän Axis I -tason tutkimusmenetelmiä: TMD-seulontakyselyä ja TMD-oirekyselyä sekä potilaan kliinistä tutkimista ja yksityiskohtaista kliinistä tutkimusprotokollaa. Lisäksi esitellään DC/TMD-menetelmän käyttöön ja kouluttautumiseen liittyvää kolmiportaista ohjelmaa kansainvälisen konsortion ohjeiden mukaisesti.

Kolmeosaisen artikkelisarjan seuraavassa kirjoituksessa kuvataan tarkemmin Axis II -tason taustaa, kehitystyötä ja menetelmiä. Kolmannessa artikkelissa esitellään DC/TMD-FIN-menetelmän ensimmäisiä pilottituloksia suomalaisilla erikoissairaanhoidon potilailla.