Hammaslääkäri

Tiistai 04.10.2022

Suomalainen DC-TMD tutkimus- ja hoitomalli valmistuu

Suomalainen asiantuntijaryhmä tulee syksyn ja talven aikana informoimaan, miten DC-TMD-FIN-kriteeristöä tulisi käyttää, jotta TMD-oireista ja kivuista kärsivien potilaiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutumista voidaan kehittää hoidon alkuportailta erikoissairaanhoitoon ja moniammatillisena yhteistyönä.

Suomi on ensimmäisiä maita, joissa voidaan alkaa soveltaa uutta TMD:n ja kroonisen kivun laaja-alaiseen tutkimukseen liittyvää kansainvälistä diagnostista kriteeristöä. Suomenkielinen DC-TMD-FIN on läpikäynyt laaja-alaisen ja monivaiheisen arviointiprosessin vuosina 2014–2016. Kansainvälisessä RDC/TMD-konsortiossa Suomen kriteeristö on ensimmäisten joukossa hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisillä web-sivustoilla (www.rdc-tmdinternational.org/TMDAssessmentDiagnosis/DCTMD/DCTMDTranslati...) (1).

Ensimmäisen käännösvaiheen DC-TMD-FIN-instrumentit ovat olleet sivustolla saatavilla syyskuussa 2016, mutta niiden kliiniseen käyttöön liittyy rajoitteita ja kulttuuriperäisiä sovellusohjeita, joista suomalainen asiantuntijaryhmä tiedottaa tarkemmin Suomen Hammaslääkärilehdessä, kun kenttätutkimuksiin liittyvät pilottitulokset, ns. Suomalainen DC-TMD tutkimus- ja hoitomalli, valmistuvat syksyllä 2016.

Hammaslääkärilehden lukijat ovat voineet jo alustavasti tutustua uuteen TMD diagnostiseen kriteeristöön. Lehden numerossa 6/2015 suomalainen asiantuntijaryhmä kertoi DC/TMD-menetelmään liittyvien instrumenttien suomenkielisten käännösversioiden kehitystyön eri vaiheista ja kansainvälisestä prosessista. Samalla ryhmä kommentoi ja selvensi Hammaslääkärilehdessä 5/2015 julkaistua DC/TMD diagnostiikkaa koskevaa yhteispohjoismaista artikkelia. (2, 3.)
Tänä vuonna on lisäksi julkaistu kaksi yhteispohjoismaista erityisesti kipumekanismeihin ja niiden tutkimiseen liittyvää artikkelia (4, 5), joissa viitattiin DC-TMD-menetelmien käyttöön erityisesti Ruotsissa. Näitä ohjeistuksia tullaan tarkentamaan niin, että ne soveltuvat käyttöön myös Suomessa.

Suomalainen asiantuntijaryhmä tulee julkaisemaan DC-TMD-FIN-instrumenttien käyttöön ja kenttätutkimuksiin liittyvän artikkelisarjan Suomen Hammaslääkärilehdessä tulevan syksyn ja talven aikana. Artikkelisarjan tarkoitus on opastaa tutkijoita ja kliinikoita, miten tähän uuteen laaja-alaiseen TMD-diagnostiikkaan ja -kriteeristöön liittyviä noin 15:ttä eri instrumenttia tulee soveltaa kliiniseen käyttöön Suomessa. Artikkelisarjassa kerrotaan myös alustavia monikeskustutkimustuloksia ja niiden pohjalta ohjeistetaan erityisesti, miten Axis II -tason psykososiaalisia arviointilomakkeita tulisi soveltaa Suomessa eri hoitotasoilla ja hoidon suunnittelussa; mitkä ovat oikeat instrumentit, mitä niillä tutkitaan ja miten ne soveltuvat potilaiden profilointiin ja hoidon suunnitteluun eri hoitoportailla (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito).

Instrumenttien kliinisen diagnostiikan (hands-on tutkijatason ja kliinisen tason) koulutuskriteerejä on myös tarkennettu kansainvälisesti. Näistä kerrotaan sekä artikkelisarjassa että Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kautta, joka tulee koordinoimaan kriteeristöön liittyviä koulutuksia.

DC-TMD-FIN; RDC/TMD Consortium; Finnish Translation Team Leaders and Developers

Kirjallisuus


1. International RDC/TMD Consortium Network; DC/TMD- FIN. Ohrbach R, editor. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Assessment Instruments. Version 15May2016. [DIAGNOSTISET KRITEERIT PURENTAELIMISTÖN KIVUILLE JA TOIMINTAHÄIRIÖILLE (DC/TMD): Tutkimusinstrumentit; Finnish Version 25May2016] Sipilä K, Suvinen T, Translation developers.  www.rdc-tmdinternational.org. Accessed on June, 2016. Collaborators Forssell H, Le Bell Y, Teerijoki-Oksa T, Kemppainen P. Institutes of Dentistry; University of Eastern Finland; University of Turku and University of Helsinki; Accepted March 18 2015; Translations available at www.RDC-TMDinternational.org.
2. Sipilä K, Kemppainen P, Forssel H, Le Bell Y, Teerijoki-Oksa T, Suvinen T. Purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden uusi diagnostiikka – suomenkielinen DC/TMD (DC/TMD_FIN). Suom Hammaslääkäril 2015; 6: 44–46.
3. List T, Ekberg E, Ernberg M, Svensson P, Alstergren P. Tavallisimpien temporomandibulaaristen toimintahäiriöiden uusi diagnostiikka yleishammashoitoon – DC/TMD. Suom Hammaslääkäril 2015; 5: 30–38.
4. Alstergren P, Baad-Hansen L, Johansson A, Le Bell Y. Käytännön muistilistat kroonisen orofakiaalisen kivun diagnosointiin yleishammashoidossa. Suom Hammaslääkäril 2016; 5: 30–34.
5. Forssell H, Alstergren P, Bakke M, Bjørnland T, Jääskeläinen S. Pitkittyneet kasvojen alueen kiputilat. Suom Hammaslääkäril 2016; 4: 22–28.
6. Alstergren P, Gonzalez-Stucker Y, Castrillon E, Peck C, Goulet J-C, Koutris M. Guidelines for DC/TMD Training and Calibration; www.rdc-tmdinternational.org.

Kuvagalleria

Carin ja Kiki 1930-luvulla Birkan vehreässä kesässä.
Tre kronor -aihe tapettiboordissa.
asdfasfdasdfasfd