Hammaslääkäri

Maanantai 03.10.2022

Suun punajäkälään liittyvä sieni-infektio

Suun punajäkälä altistaa limakalvot sieni-infektiolle. Myös punajäkälän hoidossa käytettävät paikalliset tai systeemiset kortikosteroidit altistavat sieni-infektion kehittymiselle.

Lähtökohdat

Suun punajäkälän aiheuttamat muutokset limakalvolla ja sen hoidossa käytettävät paikalliset kortikosteroidit altistavat suun sieni-infektiolle. Tutkimustuloksia sieni-infektion yleisyydestä suun punajäkälän yhteydessä on varsin vähän. Sieni-infektion toteaminen ja asianmukainen hoitaminen on hyvin tärkeää.

Menetelmät

Selvitimme suun punajäkälään liittyvän sieni-infektion yleisyyttä 189 potilaan kudosnäytteissä Periodic Acid Shiff (PAS) -värjäyksellä. Arvioimme myös sieni-infektion astetta ja tarkastelimme epiteelissä ja sidekudoksessa nähtäviä muutoksia.

Tulokset

Tutkituista suun punajäkälänäytteistä 11,6 %:ssa (22/189) esiintyi histologisesti diagnosoitava sieni-infektio. Sieni-infektio esiintyi 50 %:ssa näytteistä lievänä, 27 %:ssa kohtalaisena ja 23 %:ssa voimakkaana. Sieni-infektion suhteen positiiviksi todetuissa näytteissä 41 %:ssa esiintyi histologisesti osoitettava haavauma.

Johtopäätökset

Noin kymmenesosalla potilaista suun punajäkälään liittyi histologisesti osoitettava sieni-infektio.
Punajäkäläpotilaita hoidettaessa on tärkeää tiedostaa sieni-infektion mahdollisuus. Sieni-infektio tulee poissulkea etenkin, jos punajäkälään liittyy limakalvojen punoitusta, haavautumista sekä oireilua.

Kirjoittajat

Maxim Westman, HLL
Karhulan hammaslääkäriasema

Saara Kantola, HLT, EHL
Oulun yliopistollinen sairaala, hammas- ja suusairauksien klinikka

Jaana Willberg, HLT, EHL
Turun yliopisto ja Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala, opetushammashoitola
jaana.willberg@utu.fi

Suom Hammaslääkäril 2018; 6: 24-29

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Candida infection in patients with oral lichen planus

Oral lichen planus (ORL) is a chronic inflammatory disease of uncertain etiology. It is considered to be an oral potentially malignant disorder and patients with OLP need to be carefully followed every year or more often.

OLP seldom heals, but the symptoms caused by ORL can be treated in many ways. Nonpharmacological treatment is very important for all OLP patients. Local corticosteroids are still the first-line pharmacological treatment for OLP.

The pathological changes that are typical of OLP and the local corticosteroids used for the treatment of OLP may provide exposure to secondary candida-infection. Candida-infection has to be ruled out, especially if mucosal erythema, ulceration or pain is present.

In this study, the prevalence of candida-infection among 189 tissue samples from OLP -patients was examined with periodic-acid-shiff (PAS) -staining. Candida infection was detected in 12% of OLP tissue samples. In 50% of cases, the infection was mild, in 27% of cases moderate and in 23% of cases severe. In more than 40% of candida-positive samples, an ulceration was described.

Patients with OLP and candida-infection need to be treated with antimycotics, and after that with local corticosteroids or other treatment for lichen planus. Oral candida-infection is primarily treated with local antimycotic medicines.