Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Synnynnäisten hammaspuutosten hoito – oikomista ja protetiikkaa

Synnynnäisten hammaspuutosten hoidon kulkua hankaloittavat luu- ja pehmytkudospuutokset, pysyvien hampaiden vaihteleva koko, muoto ja sijainti hammaskaarella sekä riittävän vertikaalisen tilan puuttuminen.

Lähtökohdat

Laajat synnynnäiset hammaspuutokset ovat harvinaisia: kuuden tai useamman hampaan puutos on 1–2 promillella väestöstä. Laajojen hammaspuutosten hoidon tekevät haasteelliseksi luu- ja pehmytkudospuutokset, vertikaalisen tilan puuttuminen sekä hampaiden vaihteleva koko, muoto ja sijainti hammaskaarella.

Aineisto ja menetelmät

Esitämme potilastapauksen, jossa aikuisen oligodontiapotilaan purenta kuntoutettiin oikomishoidon ja implanttiprotetiikan keinoin.

Potilaaltamme puuttui 8 pysyvää hammasta yläleuasta ja 2 alaleuasta, viisaudenhampaiden lisäksi. Persistoivat, liikkuvat maitohampaat olivat kuluneet ja vastapurijat ylipuhjenneet.

Preproteettisella oikomishoidolla luotiin tarvittava vertikaalinen tila implanttirakenteille. Puuttuvat hampaat korvattiin 4:llä ylähammaskaaren ja 2:lla alahammaskaaren implantilla. Hyväkuntoiset ylämaitomolaarit säilytettiin.

Johtopäätökset

Laajojen synnynnäisten hammaspuutosten hoito vaatii ortodontin, suukirurgin ja proteetikon yhteistyötä.

Kasvun päätyttyä järjestetään oikomishoidon avulla riittävästi horisontaalista ja vertikaalista tilaa implanteille sekä luodaan toivotunlainen hampaiden rytmitys ennen implantointia.

Huolellisesti toteutettu retentio on tärkeää hoitotuloksen säilyttämiseksi. Monivaiheinen hoito vaatii potilaalta pitkäaikaista sitoutumista.

Kirjoittajat

Nina-Li Avellán, Purentafysiologian yliopisto-opettaja, HLT, EHL; Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos; PKS-SEHYK, Helsingin kaupunki
nina-li.avellan@utu.fi
Eine Westman, EHL
Maamerkin hammaslääkärit ja Dextra
Inka Yli-Tuina, HLK
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos
Marina Kuhlefelt, EHL
PKS-SEHYK, Helsingin kaupunki
Hammaslääkäriasema FREDA ja CITY hammaslääkärit
Johanna Kotilainen, HLT, EHL
PKS-SEHYK, Helsingin kaupunki

Artikkeli perustuu HLK Inka Yli-Tuinan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen tutkielmaan.

Suom Hammaslääkäril 2017; 12: 24-30

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Multidisciplinary treatment of a patient with a congenital lack of teeth

A congenital lack of one or more teeth is one of the most common developmental disorders. Approximately 5–11 % of the population lacks one or more permanent teeth.

A more extensive failure to develop teeth is rare, as only 1–2 % have six or more teeth missing.

Treatment of tooth agenesis is complicated by defects in bone and soft tissue, differences in the size and shape of the teeth and the position of the teeth on the dental arch. In addition, a deficiency of vertical space and variations in the relations of the dental arches complicates the treatment planning.

This paper describes a patient case with dental and occlusal problems caused by ten congenitally missing teeth and a deficiency of vertical space, and how these problems were solved by orthodontics and implant treatment.

The treatment of congenital agenesis is often demanding and the reconstruction of occlusion is performed in co-operation with several odontological specialities. Prosthetic treatment is usually carried out in cases of severe functional and/or aesthetic defects.