Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Syrjäyttääkö ultraääni perinteiset pyörivät instrumentit suu- ja leukakirurgiassa?

Kirjallisuuskatsauksessa esitellään tämänhetkistä tietoa ja kokemuksia pietsokirurgian toimintaperiaatteesta, menetelmän hyödyistä ja haitoista sekä käyttökohteista suu- ja leukakirurgiassa.

Lähtökohdat

Pietsokirurgia perustuu ultraäänitaajuudella tapahtuvaan instrumentin kärjen värähtelyyn, joka mahdollistaa mineralisoituneen kudoksen leikkaamisen. Menetelmän tarkoituksena on pienentää luun leikkaamiseen liittyviä toimenpiteen aikaisia ja sen jälkeisiä komplikaatioita.

Menetelmät

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on esitellä tämänhetkistä tietoa ja kokemuksia pietsokirurgian toimintaperiaatteesta, menetelmän hyödyistä ja haitoista sekä käyttökohteista suu- ja leukakirurgiassa. Tutkimusaineisto kerättiin PubMed-tietokannasta käyttämällä hakusanoja ”piezosurgery” ja ”piezoelectric surgery”.

Tulokset

Pietsokirurgiaa voidaan hyödyntää monissa hammaslääketieteen kirurgisissa toimenpiteissä. Tämän tekniikan etuina ovat tarkka ja pehmytkudoksia säästävä leikkausjälki, hyvä näkyvyys leikkausalueelle, kirurgisen laitteen helppo hallittavuus, kudosten tehokas toimenpiteen jälkeinen paraneminen, emfyseemariskin välttäminen ja potilasystävällisyys.

Pietsokirurgian suurimpina ongelmina ovat pidentynyt leikkausaika sekä kudoksia mahdollisesti vaurioittava lämmön muodostuminen.

Johtopäätökset

Pietsokirurgista menetelmää käyttämällä on mahdollista saada kirurgisista toimenpiteistä mahdollisimman kudoksia säästäviä ja näin vähentää toimenpiteen aikaisia ja sen jälkeisiä komplikaatioita.

Kirjoittajat

Henrik Henttu, HLK
henrik.henttu@helsinki.fi

Riitta Seppänen-Kaijansinkko, professori, LT, HLL, TkT (h.c.), FEBOMS
Helsingin yliopisto

Kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa artikkelin sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2018; 13: 32-38
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Piezosurgery in oral and maxillofacial surgery

Piezosurgery is based on ultrasonic microvibrations of the oscillating tip of a piezosurgery instrument that allows the cutting of mineralized tissues. In dentistry, ultrasound has been used for bone cutting since the late 1980s, initially in osteotomies but the use has also subsequently spread to other operations. The range of piezosurgery applications is not limited only to dentistry, as it has also been used in orthopaedics and neurosurgery.

By using piezosurgery, the intention is to reduce intra- and postoperative complications caused by bone cutting. The benefits of this method are precise and selective bone cutting, avoiding the risk of damaging soft tissue such as nerves and blood vessels, clear visibility to the surgical area, great control of the surgical device, an effective and faster healing process, no risk of emphysema and patient friendliness.


The major disadvantages of piezosurgery are an increased operating time and, potentially, a generation of heat which may harm the surrounding tissues.

In dentistry, piezosurgery has been used in many different operations. One noteworthy application is orthognathic surgery, where the benefits of piezosurgery can be utilized in bilateral sagittal split osteotomies, LeFort osteotomies and in surgically assisted rapid maxillary expansions (SARME).

In implant surgery, it has been used for sinus lift procedures, implant site preparations, removal of osseointegrated implants, splitting the alveolar ridge, harvesting bone blocks, distraction osteogenesis and for lateralization of the inferior alveolar nerve.

The benefits of piezosurgery have also been used in cyst enucleations, atraumatic tooth extractions and in periodontal and endodontal surgical procedures, such as crown lengthening and apical resections.