Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Väitös: Histamiinin H4-reseptorin lääkehoidosta apua punajäkälään ja kielisyöpään?

Punajäkälä on tavallinen suun limakalvolla esiintyvä tulehdustauti, joka johtuu elimistön immuunijärjestelmän häiriöstä. Perinteiset antihistamiinit ovat osoittautuneet tehottomiksi punajäkälän hoidossa, mutta histamiini 4-reseptorin (H4R) löytyminen on avannut uusia tutkimusmahdollisuuksia aiheeseen liittyen.

Tämän väitöstyön hypoteesina oli, että H4R saattaisi vaikuttaa sekä punajäkälän että kielisyövän syntymiseen. Työn ensimmäisessä vaiheessa osoitimme, että terveen suun limakalvon epiteelisolut ilmensivät H4-reseptoria voimakkaammin kuin punajäkälän vaurioittamien kudosnäytteiden solut. Viimeksi mainituista näytteistä löysimme sen sijaan suuria määriä histamiinin tuottamiseen ja kuljettamiseen liittyviä molekyylejä ja vain vähän histamiinia hajottavaa entsyymiä. Tässä yhteydessä pystyimme osoittamaan, että limakalvon keratinosyytit toimivat histamiinia tuottavina soluina. Lipopolysakkaridit (LPS) kiihdyttivät histamiinin vapautumista keratinosyyteistä, ja korkeat histamiinipitoisuudet heikensivät epiteelisolujen kiinnittymisrakenteiden toimintaa.

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa havaitsimme, että Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) yhdistyivät olennaisella tavalla punajäkälän taudinkuvaan, sillä näiden reseptorien esiintyminen oli korostunut punajäkälälle altistuneella limakalvolla. Pystyimme myös osoittamaan, että LPS ja syöttösolujen tulehdusvälittäjät säätelivät useita epiteelisolujen syöpägeenejä H4R:n osallistuessa solujen apoptoosin säätelyyn.

Tämän lisäksi LPS ja histamiini vaikuttivat defensiinien ilmentymiseen limakalvon pintasolukossa. Epiteelisolut pystyivät siis tuottamaan ja hajottamaan histamiinia, joka suurina pitoisuuksina laski histamiini 4 -reseptorin ilmentymistä ja lisäsi bakteerirakenteiden esiintymistä suun punajäkälän vaivaamassa limakalvossa.

Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että vaikuttamalla H4R:n toimintaan voitaisiin tehostaa punajäkälän ja suusyövän hoitoa. Tarkentavat jatkotutkimukset aiheesta ovat näin ollen perusteltuja.

Väitöstutkimus tehtiin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Suu- ja leukasairauksien osastolla.

Väitöskirja tarkastettiin 17.4.2019 Helsingin yliopistossa.

Histamine H4 Receptor: A Potential Novel Therapeutic Target in Oral Lichen Planus and Oral Tongue Cancer

Abdelhakim Salem
HLL, PhD

VASTAVÄITTÄJÄ
Elin Hadler-Olsen, associate professor
The Arctic University of Norway, Tromssa, Norja


KUSTOS
Kari K. Eklund, professori
Helsingin yliopisto / HUS


ESITARKASTAJAT
Päivi Mäntylä, professori
Itä-Suomen yliopisto

Alan Roger Santos-Silva,
associate professor
University of Campinas,
São Paulo, Brasilia


OHJAAJAT
Kari K. Eklund, professori
Helsingin yliopisto / HUS

Jaana Hagström, dosentti
Helsingin yliopisto / HUS


Verkkojulkaisun osoite: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300110