Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Akava Leadership -verkostosta tukea johtamis- ja esihenkilötyöhön

Akava Leadership on johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi perustettu verkosto. Se on myös alusta aktiiviselle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Verkoston tarkoitus on tarjota kaikille johtavassa asemassa oleville ja esihenkilötyötä tekeville tukea oman osaamisen kehittämiseen.

Akava Leadership tuo tutkitun tiedon pohjalta esiin työelämän muutoksia esihenkilötyön ja johtamisen näkökulmasta. Verkoston takana ovat Akava ja jäsenjärjestöt.

Työelämän muutokset haastavat työpaikkoja. Teknologian kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja, työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä.

Akava Leadership on jatkoa Akavan vuonna 2013 yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi perustamalle verkostolle. Verkostotoimintaa toteutettiin osana työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankekokonaisuutta, yhteistyössä monien sidosryhmien kanssa. Toiminnan tavoitteena oli herättää ja innostaa esihenkilönä työskenteleviä akavalaisia kehittymään ja verkostoitumaan. Hankeyhteistyön päätyttyä hyvät käytännöt ja kokemukset päätettiin kerätä yhteen, mikä johti Akava Leadership -verkoston käynnistämiseen.

Verkosto on avoin, ja mukaan voivat tulla kaikki aihepiireistä kiinnostuneet, eli osallistujan ei tarvitse olla akavalaisen liiton jäsen eikä toimia esihenkilötehtävissä. Kiinnostus aiheisiin riittää.

Verkostoon voi liittyä Linkedinissä: https://www.linkedin.com/company/26246443/