Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Amalgaamin käyttö alle 15-vuotiaille ja raskaana oleville kielletään ensi vuonna

Suomessakin on heinäkuussa tullut voimaan EU-asetus, jonka mukaan amalgaamin käyttö alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä raskaana oleville naisille kielletään 1.7.2018 alkaen. Lisäksi tulee laatia maakohtainen ohjelma amalgaamin käytön lopettamisesta. Amalgaamin käytön ehdottoman lopettamisen takaraja on 2030.

Suomessa amalgaamin käyttö on ollut varsin vähäistä jo 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Suuri osa hammaslääkäreistä ei käytä sitä lainkaan.

– Lähinnä amalgaamia käytetään aikuisilla sen purentarasituksen kestävyyden ja taloudellisuuden takia poskihampaiden laajoissa täytteissä sekä ienrajatäytteissä, toteaa hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositusta laativan työryhmän puheenjohtaja, dosentti Helena Forss.

EU:n asetuksen käytännön merkitykset jäävät Suomessa vähäisiksi.

– Asetuksessa painotetut asiat eli lasten ja raskaana olevien terveydentilan suojelu sekä amalgaamijätteen asianmukainen käsittely ovat jo Suomessa varsin hyvin hoidossa. Etelä-Euroopan maat ovat suurempien muutosten edessä kuin me.

EU:n asetus pohjautuu maailmanlaajuiseen työhön elohopean käytön vähentämisestä, ns. Minamata-sopimukseen, jossa suuri osa maista sitoutuu elohopean käytön minimointiin ja lopettamiseen.

– Se, että nyt maailmanlaajuisesti tunnustetaan ja tunnistetaan amalgaamin sisältämän elohopean haitalliset vaikutukset ympäristön kannalta, on iso edistysaskel. EU-maat, Suomi mukaan luettuna, pystyvät rikkaina valtioina järjestämään suun terveydenhuoltonsa järkevästi, vaikka taloudellisesta amalgaamista luovutaankin. Meillä päämääränä voidaan pitää paikkaushoidon tarpeen voimakasta vähentämistä hyvän omahoidon ja järkevän karieksenhallinnan keinoin.

Helena Forss kertoo lisäksi, että hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositusta laativa työryhmä on parhaillaan työstämässä suositustekstiä siihen kuntoon, että se voidaan lähettää lausuntokierrokselle vielä tämän vuoden puolella.

– Kiitos asiantuntevan ja työteliään ryhmän, työ on tähän mennessä edistynyt hyvin, ja suositus saataneen valmiiksi ensi kevään mittaan.

Lue koko asetus: http://eur-lex.europa.eu. Hakuun ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852”