Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Ammattihenkilölainsäädäntöön ehdotetaan uudistusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvityksen terveydenhuollon ammattihenkilölain nykytilasta ja uudistamistarpeista.

Selvityshenkilöt ehdottavat, että terveydenhuollon ammattihenkilölaki uudistetaan kokonaisuudessaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölait yhdistetään lain soveltamisala ja laissa käytettävät käsitteet selkeästi määritellen.

Selvityshenkilöt ehdottavat myös, että ammattihenkilölain nykyistä jaottelua laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin arvioidaan uudelleen.

Täydennyskoulutusvelvollisuusvastuun kohdentumisesta ammattilaisten ja työnantajien välillä sekä kehittymisen/koulutuksen dokumentointivelvollisuudesta ja säännöllisestä päivityksestä ehdotetaan tarkemmin säädettäväksi. Sen sijaan resertifikaatiota ei tässä vaiheessa ehdoteta lakiin, vaan sen mahdollisuuksista ja uhista ehdotetaan tehtäväksi jatkoselvitys.

Lisäksi selvityshenkilöt ehdottavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterien yhdistämistä ja ammattihenkilörekisteriin sisällytettävien tietojen selkiyttämistä.

Kaikkiaan selvityshenkilöt Marina Kinnunen, Mirva Lohiniva-Kerkelä ja Hanna Mäkäräinen tekevät 11 ehdotusta lain uudistamiseksi sekä kolme ehdotusta jatkoselvityksiksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) on säätämisensä jälkeen tehty lukuisia muutoksia mm. Euroopan unioniin liittymisen seurauksena. 13.2.2018 julkaistun selvitysraportin on tarkoitus toimia taustatyönä lain kokonaisuudistukselle.

Raportti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) nykytilaa ja uudistamistarpeita koskeva selvitys (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2/2018) on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/.