Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

ETENEltä kovaa kritiikkiä valinnanvapautta koskevalle lakiluonnokselle

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn näkemys on, ettei valinnanvapausrakennelma edistä ainuttakaan sote-uudistukselle asetetuista tavoitteista.

”On epäeettistä ja poliittisesti vastuutonta viedä eteenpäin valtavaa kokonaispakettia millä hinnalla hyvänsä ja näin epävarmoilla tiedoilla”, toteaa ETENE lausunnossaan.

ETENE kiinnittää huomiota myös kansalaisten suun terveydenhuoltoa koskevaan eriarvoisuuteen, ”joka on suuri epäkohta vallitsevassa terveydenhuollossa, mutta jota lakiehdotuksen mukainen järjestely ei korjaa”.

Lue ETENEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf ETENEn sivuilla). Erityisesti suun terveydenhuoltoa koskeva teksti sivulta 2 alkaen.