Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

FDI kiinnitti WHO:n huomiota suunterveyteen

Maailman hammaslääkärijärjestö FDI (World Dental Federation) oli paikalla, kun Maailman terveysjärjestö WHO:n hallitus kokoontui tammikuun lopussa Genevessa. Kokous keskittyi pitkälti kroonisten sairauksien strategiseen vähentämiseen.

FDI esitti WHO:lle kolme avainasiaa menestyksekkääseen kroonisten tautien ehkäisyyn ja kontrollointiin, mikä on yksi WHO:n painopisteistä. Ensimmäiseksi FDI kehotti WHO:n jäsenmaita yhteistyössä kunkin maan kansallisen hammaslääkäriliiton kanssa sellaisiin toimiin, joilla saataisiin kansalaisten sokerin kulutus pienenemään.

Toiseksi FDI huomautti, että suunterveydelle ei ole olemassa määriteltyjä baselineja tai mittareita. FDI on valmistelemassa mittaustyökalua, ja tuloksista raportoidaan WHO:lle. Tällä pyritään integroimaan suunterveys paremmin mukaan WHO:n vuoteen 2030 tähtäävään kestävän kehityksen ohjelmaan.

Kolmanneksi FDI korosti, että huonot elämäntavat, kuten tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja epäterveellinen ravinto, ovat yhteisiä riskitekijöitä niin kroonisille suunsairauksille kuin tavallisimmille kroonisille yleissairauksille.

Yksi WHO:n painopisteistä on odottavien äitien, vastasyntyneiden ja pienten lasten ravitsemus, joiden edistämisessä onkin saavutettu kehitystä. FDI muistutti, että kaikki maailman lapset ovat suunterveytensä suhteen riippuvaisia vanhemmistaan tai muista aikuisista, ja vaikka hampaiden reikiintyminen on ehkäistävissä, silti se on pikkulapsilla yleisin krooninen sairaus maailmanlaajuisesti.

Lisäksi FDI otti yhdessä Maailman terveysammattilaisten järjestön (World Health Professions Alliance) kanssa kantaa terveyssovellusten puolesta. Erilaisilla terveyssovelluksilla on mahdollisuus osaltaan helpottaa terveydenhuoltoa maailmanlaajuisesti. Pätevistä terveydenhuollon ammattihenkilöistä on yleisesti pulaa – vuoteen 2030 mennessä lasketaan olevan 18 miljoonan ammattilaisen vajaus – ja terveyssovellusten katsotaan olevan yksi ratkaisu ongelman helpottamiseksi. FDI huomautti, että hyvien terveyssovellusten luomiseksi tarvitaan päteviä terveydenhuollon osaajia, jotka myös tarvitsevat koulutusta näihin palveluihin.

Näiden asioiden käsittely jatkuu seuraavassa Maailman terveyskokouksessa (World Health Assembly) Genevessä 21.–26.5.2018.