Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Hammaslääkäri voi periä palkkion sähköisestä reseptistä

Yksityissektorilla toimivat lääkärit ja hammaslääkärit voivat 1.1.2017 lähtien periä sähköisen reseptin kirjoittamisesta tai uusimisesta itse määrittämänsä palkkion, joka veloitetaan potilaalta tämän asioidessa apteekissa. Asiasta on sovittu lääkärijärjestöjen yhteisen Lääkärikartellin ja Apteekkariliiton välillä. Palkkiot tilitetään lääkäreille takautuvasti kerran kuukaudessa. Apteekki ottaa kustakin palkkiosta omat käsittelykulunsa, joiden enimmäismääräksi on sovittu 4 euroa reseptiä kohden. Aiemmin tämä mahdollisuus on koskenut puhelinreseptejä (Puhti-järjestelmä).

Puhelinreseptejä ei jatkossa saa käyttää muuten kuin laissa määritetyissä poikkeustilanteissa. Sähköisen reseptin ohjelmia on muokattu veloitusten mahdollistamiseksi eli niihin on luotu kaksi uutta kenttää. Toiseen voi merkitä lääkärinpalkkion summan ja toiseen sen, onko kyse yleis- vai erikoislääkärin palkkiosta. Toinen vaihtoehto on periä
palkkio vastaanotolla hoitoon liittyvien laskutusten yhteydessä.