Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Hammaslääkäriliitto esittää muutoksia soten valinnanvapauteen

Miten suun terveydenhuollon palvelut järjestetään osana sote-uudistusta, on jokaista suomalaista koskettava kysymys. Suun terveydenhoitoa tarvitsevat kaikki säännöllisesti läpi elämänsä, ja joka vuosi noin kolme miljoonaa potilasta käy hammaslääkärillä.

Sote-uudistuksen valmistelussa Hammaslääkäriliitto on painottanut, että valinnanvapauden tulee turvata kaikille suun terveydenhuollon palvelut vähintään nykylaajuudessa.

18.4.2018 liitto oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana asiakkaan valinnanvapautta koskevasta lakiesityksestä.

Hammaslääkäriliitto kiinnittää valiokunnalle antamassaan lausunnossa huomiota mm. väestön ikääntymisestä johtuvaan kasvavaan palvelujen tarpeeseen, suunterveyden merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille sekä huonohampaisuudesta johtuvaan erityisesti nuorten miesten syrjäytymisriskiin.

Liitto painottaa, että valinnanvapauden tulee turvata kaikille suun terveydenhuollon palvelut, ja että järjestelmän – tuottajien korvausmalli mukaan lukien – tulee mahdollistaa myös pienten hoidon tuottajien toiminta. Suun terveydenhuolto tarvitsee sotessa lisää resursseja ja siirtymäaikaa.

Lue tiedote ja lausunto Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta.