Hammaslääkäri

Maanantai 03.10.2022

Hammaslääkäriliitto: Valinnanvapauden tulee turvata kaikille suun terveydenhuollon palvelut

Hammaslääkäriliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Liitto on tyytyväinen siitä, että väestön kasvava tarve suun terveydenhuollon palveluille on ymmärretty, ja palvelut on pääosin asetettu samalle viivalle muiden palvelujen kanssa.

Liitto muistuttaa kuitenkin, että toimivan valinnanvapausmallin rakentaminen edellyttää lisäresursseja. Korvausmallin ja aikataulujen räätälöinnit eivät riitä. Kuten vaikutusarvioinnissa todetaan, lisäresursseja tarvitaan.

Hammaslääkäriliitto arvioi esitystä erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka laki turvaisi kaikille kansalaisille tarpeelliset ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut.

Lue tästä Hammaslääkäriliiton tiedote.