Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Hammaslääkärit mukaan Lääkäriliiton markkinointiohjeisiin

Hammaslääkäriliiton valtuusto päätti 14.5. liittymisestä Lääkäriliiton Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskeviin markkinointiohjeisiin. Samalla luovutaan erillisistä Hammaslääkäriliiton markkinointiohjeista. Lääkäriliitto päivitti ohjeitaan viimeksi marraskuussa 2015.

Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskeviin markkinointiohjeisiin on lisätty maininta niiden koskemisesta myös Hammaslääkäriliittoa ja hammaslääkäreitä. Liiton jäsenenä hammaslääkäri sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.
Lääkärinpalvelujen markkinoinnin tulee antaa potilaille oikea ja luotettava kuva lääkärin ja lääkärinpalveluja tarjoavien yritysten antamista palveluista. Ohjeiden tarkoituksena on myös ylläpitää lääkäriprofession kollegiaalisuutta ja arvonmukaista henkeä sekä painottaa ammattitoverien huomioon ottamista markkinoinnin yhteydessä.

Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry selvittää yhteisiin markkinointiohjeisiin sitoutumista sillä, että ei ole enää perusteltua ylläpitää erillisiä ohjeita lääkäreille ja hammaslääkäreille, sama lääketieteen etiikka koskee molempia.
– Yksityisten terveyspalvelujen tuottajat ovat yhä useammin yrityksiä, jotka antavat terveydenhuollon palveluja, myös suun terveydenhuollon. Vaikka ohjeissa ei merkittäviä eroja ollutkaan, oli tämän kehityksen kannalta epäloogista, että markkinoinnin ohjeistukset olivat erilaiset.

Vaikka markkinointiohjeet sitovat jäsenyyden kautta vain Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton yksittäisiä jäseniä, on kuitenkin oleellista, että koko yksityinen terveydenhuoltoala ja myös siellä toimivat yritykset sitoutuvat niihin.
Hammaslääkäriliiton tavoin myös Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) on yksi ohjeita valvovan Lääkäripalvelujen markkinoinnin valvontalautakunnan yhteistyöyhdistyksistä.
– Yksityisen terveydenhuollon kannalta on tärkeää, millaisen kuvan se antaa itsestään. Ylilyönnit markkinoinnissa leimaavat helposti koko alaa, toteaa Pöyry.

Markkinointiohjeet Lääkäriliiton verkkosivuilla.