Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Hammaslääkäritarpeen lyhyen ja pitkän aikavälin arviot eroavat

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin perustuvan Ammattibarometrin mukaan hammaslääkärit ovat seitsemäntenä niiden ammattiryhmien joukossa, joista on eniten pulaa. 20.9.2017 julkaistun listan kärjessä ovat ylilääkärit ja erikoislääkärit.

Ylitarjontalistan kärjessä ovat yleissihteerit sekä johdon sihteerit ja osastosihteerit.

Barometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Niiden virkailijat arvioivat noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Hammaslääkärikoulutusta on lisätty vastauksena 2000-luvun alun terveydenhuoltouudistusten synnyttämään hammaslääkäripulaan. Hammaslääkäriliiton vuoteen 2040 ulottuvan ennusteen mukaan hammaslääkärimäärä säilyy koulutusmäärien lisäyksen ansiosta suunnilleen nykytasolla vuoteen 2025 huolimatta siitä, että moni hammaslääkäri on jäämässä eläkkeelle seuraavien runsaan viiden vuoden aikana.

Tämän jälkeen hammaslääkärimäärä alkaa kasvaa kohti ylitarjontaa, ellei koulutuksen sisäänottomääriin puututa.

Sisäänottomäärien muutosten vaikutukset näkyvät pitkällä viipeellä. Hammaslääkärikoulutus kestää 5,5 vuotta sisältäen laillistuksen edellyttämän syventävän käytännön harjoittelun.

Hammaslääkäriliitto on päivittänyt hammaslääkärien lukumääräennustetta 1980-luvun lopulta asti. Ennusteen mekaniikka on osoittautunut luotettavaksi.

Lue myös: Ammattibarometri ei kerro koko totuutta hammaslääkärien työllisyystilanteesta