Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Hampaiden korjaamista keramialla tai kruunuilla koskeva suositus valmisteille

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) alkaa valmistella suositusta aiheesta Pitkälle vaurioituneiden tai lohjenneiden hampaiden korjaaminen keramialla tai kruunuilla. PALKO on nimittänyt suun terveydenhuollon jaoston suositusta valmistelemaan.

Jaoston puheenjohtajana toimii HLL Taina Remes-Lyly ja jäseninä EHL, HLT Helena Forss, EHL, HLT Antti Kämppi, EHL, LT Olli-Pekka Lappalainen, EHL, HLT Ritva Näpänkangas, EHL Inese Outakoski ja HLL Tuija Raivio. Lisäksi asiantuntijajäseniksi nimettiin EHL, lääkintöneuvos Merja-Liisa Auero ja EHL, HLT Sari Helminen.

Suomessa julkisen terveydenhuollon ja yksityissektorin hammaslääkärit tekevät vuosittain yhteensä yli 3 miljoonaa paikkaushoitotoimenpidettä, ja aikuisten hampaiden paikkauksista 65 prosenttia tehdään aiempien paikkausten korjaamiseksi tai uusimiseksi, todetaan PALKOn tiedotteessa (1.11.2019).

Paikkaamalla hammas keramialla tai päällystämällä se kruunulla pyritään saavuttamaan pitkäaikainen ratkaisu hampaan kunnon ylläpitämiseksi verrattuna saman hampaan toistuvaan paikkaamiseen yhdistelmämuovitäytteillä. Tällä hetkellä kruunuttamista ja keramiaa käytetään hampaiden korjaamiseen julkisessa suun terveydenhuollossa vain vähän.

Valmistelutyössä selvitetään tutkimuksista keramian ja kruunuttamisen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Jaoston toiminta käynnistyi marraskuussa 2019, ja suosituksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan PALKOn tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta löytyy PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.