Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Hyödynnä Lääkeinformaatioverkoston materiaaleja

Potilaan lääkehoidon onnistumiseksi on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään luotettavat tiedonlähteet ja palvelut. Lääkeinformaatioverkosto on laatinut useamman materiaalin kokonaisuuden Kohti laadukasta lääkeinformaatiota, joka tukee terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sekä kuvaa eri ammattilaisten ja pitkäaikaissairaan roolia lääkehoitoprosessissa. Materiaalien tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Nyt julkaistut materiaalit ovat:

  • kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa,
  • koosteet eri terveydenhuollon ammattilaisten lääketiedon lähteistä ja työkaluista sekä
  • katsausartikkeli lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta.

Materiaalit löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta: https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laaduka.... Sivusto täydentyy vuosien 2019 ja 2020 aikana sitä mukaa, kun verkosto saa materiaaleja valmiiksi.

Lääkeinformaatioverkosto on syksyllä 2012 toimintansa aloittanut kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Sen tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palvelujen tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Verkostoa koordinoi Fimea. Myös Suomen Hammaslääkäriliitto kuuluu verkostoon.
Lääkeinformaatioverkostossa toimii kuusi eri työryhmää. Työryhmien toiminnan lisäksi järjestetään kahden vuoden välein Lääkeinformaatiofoorumi, joka kokoaa käyttäjät ja tuottajat moniammatilliseen keskustelufoorumiin. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.