Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Järjestöt muistuttavat hyvästä työnjaosta

Hammaslääkäriliitto, Stal ja Tehy pitävät toimivaa työnjakoa ja sen hallittua kehittämistä välttämättöminä suun terveydenhuollossa, mutta muistuttavat työnjaon perusteista.

Toimivalla työnjaolla parannetaan hoidon saatavuutta, vähennetään kustannuksia ja lisätään kaikkien ammattiryhmien työn mielekkyyttä, toteavat suun terveydenhuollon ammattijärjestöt. Hammaslääkäriliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto Stal ja Tehy muistuttavat kuitenkin tiedotteessaan, että työnjaon on pohjauduttava säädöksiin ja sen lähtökohtina tulee olla potilasturvallisuus ja hoidon korkea laatu.
Järjestöjen mukaan niiltä kysytään usein neuvoja työnjaon käytännön toteuttamiseen, eikä kaikilla työpaikoilla selvästikään riittävästi tunneta työnjakoon liittyviä säädöksiä ja viranomaisten ohjeita. Hammaslääkäriliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto Stal ja Tehy ovatkin aloittaneet vuonna 2008 yhdessä laatimansa toimivaa työnjakoa suun terveydenhuollossa koskevan kannanottonsa päivittämisen.
Lue järjestöjen tiedote Toimiva työnjako suun terveydeksi Hammaslääkäriliiton sivuilta.