Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Karies ei parane paikkaamalla, painottaa uusi hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositus

Paikkaushoito muodostaa merkittävän osan suun terveydenhuollon kustannuksista. Uusi hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositus muistuttaa, ettei karies kuitenkaan pysähdy paikkaamalla, vaan suunhoitoa tehostamalla ja ruokatottumuksia muuttamalla. Jos paikka on valmistettava, tulisi siitä tehdä pitkäikäinen ja samalla katkaista paikkauskierre puuttumalla reikiintymisen syihin.

Suomessa tehdään vuosittain yhteensä yli 3 miljoonaa paikkaushoitotoimenpidettä. Jopa puolet hammaslääkärien työajasta kuluu hampaiden paikkaamiseen ja paikkojen korjaamiseen, vaikka paikkaushoidon yleisin syy, karies, on estettävissä ja pysäytettävissä yksinkertaisin keinoin. Karieksen lisäksi hampaita joudutaan paikkaamaan hampaan tai paikan lohkeamisen sekä hampaiden kulumisen aiheuttamien vaurioiden takia.

Karies ei pysähdy paikkaamalla. Paikkaamalla estetään vain hampaassa olevan kariesvaurion suureneminen ja mahdollistetaan hampaiston kunnollinen puhdistaminen. Karieksen hoidossa ensisijainen tavoite on hampaiden reikiintymisen estäminen puuttumalla riskitekijöihin ja karieksen aiheuttamien vaurioiden etenemisen pysäyttäminen (ks. Käypä hoito -suositus karieksen hallinnasta).

– Kariesta hoidetaan ensisijaisesti hyvän omahoidon, fluoridien käytön ja järkevän ruokavalion avulla.  Potilaan oma rooli on hyvin tärkeä. Hammaslääkäri ja potilas voivat saada aikaan tuloksia aktiivisella yhteistyöllä, painottaa HLT, EHL Helena Forss.

– Paikkaus tulee kyseeseen vasta, jos kariessairautta ei ole saatu pysähtymään ja kariesvauriot ovat edenneet pitkälle.

Lue lisää Apollonian tiedotteesta.

Uusi Käypä hoito -suositus hampaan paikkaushoidosta julkaistaan 21.6. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä.