Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Kela alkaa arkistoida paperisia potilasasiakirjoja vuoden 2019 alussa

Kela alkaa vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat lopettaneet toimintansa.

Paperisten asiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kelassa alkaa vuoden 2019 alussa.

Palvelu koskee ensisijaisesti pieniä, toimintansa lopettaneita terveydenhuollon palveluntuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät ole sopimuksella siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle.

Aineistojen arkistointi Kelassa on palveluntuottajille maksutonta vuoden 2019 ajan. Palveluntuottaja vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja siihen liittyvistä kustannuksista.

Hammaslääkäriliitto on tyytyväinen uudesta järjestelystä.

– Toimintansa lopettaneiden vastaanottojen potilasarkistot ovat olleet harmaata aluetta, jossa vastuutahon määrittely on ollut oikeudellisesti hankalaa, kertoo toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

– Esimerkiksi perikunnalla ei voi olla velvoitetta arkistoida edesmenneen yksityishammaslääkärin arkistoa, eikä ole ollut paikkaa minne sen voisi asianmukaisesti siirtää säilytettäväksi. Vaikka vuosien takaisia tietoja ei kovin usein tarvitakaan, niin asia on tuottanut monelle vaivaa.

Toimintamalli luotiin STM:n ja Kelan yhteisprojektissa

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti yhdessä Kelan kanssa keväällä 2018 projektin, jonka tehtävänä oli valmistella toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytystä ja arkistointia Kelassa.

Tavoitteena oli varmistaa, että asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaan. Lisäksi projektilla haluttiin turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus, kun palveluntuottaja on lopettanut toimintansa. Projektissa rakennettiin toimintamalli muiden kuin sähköisten potilasasiakirjojen vastaanottoon ja arkistointiin Kelassa.

Sähköiset potilasasiakirjat arkistoituvat Kantaan

Yksityisen terveydenhuollon sähköiset potilasasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluissa. Palveluntuottajan velvollisuudesta liittyä Kanta-palveluihin on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

Lisätietoa Kelan sivuilta.