Hammaslääkäri

Torstai 11.08.2022

Lievää nousua hammaslääkärien työttömyyskorvauksissa

Vuoden 2016 lopussa työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon oli ilmoittautunut 44 hammaslääkäriä, kun vuoden 2015 lopussa määrä oli 37.

Hammaslääkärien keskimääräinen ansiopäiväraha oli 80,91 euroa/pv ja päivärahan perusteena oleva palkka 4 734,60 euroa/kk. Vuoden aikana kassa maksoi lisäksi vuorottelukorvausta 25 hammaslääkärille 247 847,34 euroa. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 81,91 euroa/pv.

Lääkärien työttömyyskassaan kuului vuoden lopussa 2 328 hammaslääkäriä. Työttömyyskassan jäsenmaksu oli 23 euroa.