Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Liitto vaatii edullisempaa vaihtoehtoa vähän reseptejä kirjoittaville

Lääkemääräykset tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisesti 1.1.2017 lähtien. Paperi- ja puhelinreseptiä voi jatkossa käyttää vain häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Jos hammaslääkäri ei käytä reseptin määräämiseen sähköistä potilastietojärjestelmää, se on tehtävä tähän tarkoitukseen luodulla järjestelmällä. Näitä ovat Kelan reseptijärjestelmä Kelain sekä kaupalliset järjestelmät Mediresepti ja Atostek eRA (nettiresepti.fi).

STM on 21.11.2016 vahvistanut asetuksen sähköisestä reseptistä perittävistä maksuista. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville lääkäreille ja hammaslääkäreille Kelaimen käyttömaksu on asetuksen mukaan 120 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Lisäksi tulee reseptikohtainen maksu 0,331 euroa. Palvelu on maksutonta silloin, kun lääkäri tai hammaslääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen yksityiskäytössä ilman ansaintatarkoitusta.

– Kelaimen maksu olisi täysin kohtuuton hammaslääkäreille, jotka kirjoittavat keskimäärin alle 100 reseptiä vuodessa, kun lääkäreillä määrä on yli 1 600. Käyttö maksaisi siis 1 440 euroa vuodessa, josta tulee hammaslääkärille yhden reseptin hinnaksi yli 15 euroa, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

Pöyry kertoo Hammaslääkäriliiton vedonneen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaan maksun kohtuullistamiseksi.

– Toivomme, että asia voidaan vielä korjata ja säätää vähän lääkkeitä määrääville pienempi maksu tai ottaa toisena vaihtoehtona käyttöön reseptikohtainen maksu, vaikka muutamia euroja reseptiltä.

Tällä hetkellä toiminnassa olevat kaupalliset tuotteet ovat selvästi Kelainta edullisempia. Nettireseptin hinta esimerkiksi on 30 €/kk/käyttäjä + 1,24 eur/resepti (sis. alv).