Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Muutos toimintatavoissa on tärkeämpää kuin uusi tekniikka

Kunta-alalla työn murros etenee odotettua nopeammin. Muutoksessa merkittävintä ovat uudenlaiset toimintatavat, joita esimiehet ja henkilöstö ovat itse kehittämässä. Uuden teknologian, digitalisaation ja robotiikan käyttöönotto ei yksistään saa aikaan parempia palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita ja toimivampia työyhteisöjä.

Vasta uuden teknologian soveltaminen yhdessä uusien toimintatapojen kanssa tuo tavoitellut tuloksellisuushyödyt. Työn murros ja digitalisaatio myös etenevät eri tavoin eri toiminnoissa ja ammateissa, todetaan kunta-alan työn murrosta selvittävässä seurannassa.

Seurannan kohteina ovat esimerkiksi uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus, sairaalat teknologian ja työn murroksessa, digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kotihoidossa sekä sosiaalityön uudet ratkaisut. Tiedot on koottu kunta-alan eri toimialojen johdon, henkilöstön ja asiantuntijoiden vastauksista.

Seurannassa kuvaillaan, mitä työpaikoilla tapahtuu sekä miten palveluja, toimintatapoja ja tehtäväkuvia kunnissa uudistetaan.

Tavoitteena on rakentaa yhteistä muutoskuvaa ja kerätä tietoa hyödynnettäväksi kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Seuranta on kunta-alan työmarkkinaosapuolien yhteinen. KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen käynnistämän seurannan ensimmäiset tulokset julkistettiin huhtikuussa 2019.

Terveyskeskuksissa kaivataan hyvää johtamista ja työntekijöiden osallistumista

Sosiaali- ja terveyskeskusten vastaajien mukaan muutoksessa keskeistä on erityisesti hyvä johtaminen ja työntekijöiden aktiivinen osallistuminen. Vasta onnistuneen soveltamisen kautta saadaan esiin uuden teknologian tuottavuushyödyt, työhyvinvointia tukevat tekijät ja palvelujen parantuminen.

Suun terveydenhuoltoa ei seurata erillisenä, vaan seurannassa se on osa sosiaali- ja terveyskeskuksen kokonaisuutta.

Kysymykseen mitä nostaisit merkittävimmäksi uudeksi asiaksi työn murroksessa, terveyskeskusten vastaajat mainitsivat esimerkiksi, että prosessit ja hoitoketjut on kuvattu ja niitä kehitetään potilaiden ja terveyden näkökulmasta paremmin toimiviksi, mahdollisuuden etäasiointiin (mm. ajanvaraus ja terveysneuvonta), palvelujen tuomisen lähemmäksi asiakkaita (mm. kiertävä hoitoauto, pop up -hammashoitola) sekä moniammatillisen yhteistyön.

Mitä sitten on tarpeen tehdä toisin, jotta kunta-ala onnistuisi työn murroksessa? Tähän sote-keskusten vastaajat nostivat muun muassa moniammatillisen yhteistyön asiakkaiden tarpeiden mukaisesti – ei ammattiryhmien lähtökohdista, tiedon lisäämisen siitä, miten tehdään toisaalla, henkilöstön mukaan ottamisen muutokseen jo suunnitteluvaiheessa sekä sen, että uskallus luopua vanhoista ajattelumalleista vaatii työntekijöiden tueksi selkeän linjauksen tai luvan johdolta, vasta se mahdollistaa uusien käytänteiden syntymisen. Vastauksissa nousi esille myös, onko järkevää muuttaa jatkuvasti myös sellaista, joka jo toimii.

Kunta-alan seurannasta vastaa KT:n ja pääsopijajärjestöjen Työn murros -työryhmä, joka jatkaa seurantaa uusilla kyselyillä. Kooste seurannan ensimmäisistä tuloksista löytyy osoitteesta: www.kt.fi/tyon-murros. Lisäksi kiinnostavia ratkaisuja ja kehittämistekoja on kerätty KunTekon Tekojen Torille: www.kunteko.fi/tekojen-tori.