Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto käyttöön 2017

Kanta-palvelujen käyttöönotto lähestyy myös yksityisessä suun terveydenhuollossa. Sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi 1.1.2017. Samaan aikaan on potilastiedon arkistoon siirtymisen virallinen määräaika.

Hammaslääkärille Kanta-palveluihin siirtyminen tarkoittaa ensisijassa asiaan perehtymistä ja paperityötä.
– Tietotekninen osuus on järjestelmätoimittajien ansiosta aika yksinkertainen, joten sitä ei tarvitse pelätä, sanoo tietohallintoasiantuntija Tauno Sinisalo Hammaslääkäriliitosta. Kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata itse, sillä liittyjille on tarjolla tietoa ja tukea.

Kansallisen terveysarkiston (Kanta) palveluita ovat sähköinen lääkemääräys ja siihen liittyvä Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta, jossa potilas voi tarkistaa tietonsa.

Mukaan ehtii vielä ensi vuoden aikana

Liitossa tiedetään, että vain osa yksityisistä vastaanotoista pystyy liittymään aikataulussa.
 – Tiedossamme ei ole, että myöhästyjille koituisi heti seuraamuksia viranomaisten puolelta, rauhoittelee toiminnanjohtaja Matti Pöyry huolestuneita jäseniä. Liittymisvalmistelut kannattaa silti aloittaa viimeistään nyt ja varata niihin riittävästi aikaa.

Sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto tulevat jatkossa sisältymään useimpiin yksityishammaslääkärien käyttämiin potilastietojärjestelmiin.
 – Hammaslääkäri, joka ei käytä reseptin määräämiseen sähköistä potilastietojärjestelmää tai haluaa määrätä reseptin työpaikan ulkopuolella, voi tehdä sen tähän tarkoitukseen luodulla järjestelmällä. Näitä ovat Kelan reseptijärjestelmä Kelain sekä kaupalliset järjestelmät Mediresepti ja Atostek eRA (nettiresepti.fi), Pöyry tiivistää.

Potilastiedon arkisto kokoaa tiedot

Potilastiedon arkisto mahdollistaa sähköisten potilastietojen keskitetyn arkistoinnin ja jakamisen terveydenhuollon toimijoiden välillä sekä tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen.
 – Suun terveydenhuollon järjestelmistä ainakin Assisdent, Helmi, MediOral,  Opus Dental ja WinHit ovat parhaillaan valmistautumassa sertifiointiin. Näistä Assisdent ja Helmi valmistuvat syksyn 2016 aikana, Tauno Sinisalo kertoo.

Tarkempia tietoja kannattaa kysyä omalta järjestelmätoimittajalta.

Toisaalta laki mahdollistaa edelleen yksityishammaslääkärin toimimisen arkistoon liittymättä: edelleen voi käyttää potilastietojärjestelmää sähköisen arkiston ulkopuolella, jos arkiston pitkäaikaissäilytys tehdään paperiarkistona. Samoin on edelleen laillista toimia yksinomaan paperisilla potilaskorteilla.

Lisätietoa:
Kanta-liittymisestä liiton jäsensivuilla: www.hammaslaakariliitto.fi
Viranomaisten ylläpitämä Kanta.fi-sivusto: www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/terveydenhuollolle
Kelain-reseptijärjestelmä: www.kelain.fi
YksKantaan-tukiprojekti auttaa yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia liittymään Kanta-palveluihin: www.ykskantaan.net