Hammaslääkäri

Perjantai 22.10.2021

Sähkötupakan höyryt stressaavat soluja

istock_sahkotupakka.jpg

Sähkötupakka
Sähkötupakka voi olla muiden tupakkatuotteiden tavoin haitallinen suun limakalvoille ja suunterveydelle. (Kuva: iStockphoto)

Sähkötupakka voi olla muiden tupakkatuotteiden tavoin haitallinen suun limakalvoille ja suunterveydelle. Yhdysvaltalaistutkijat löysivät ensimmäistä kertaa näyttöä sähkötupakan haitoista solu- ja molekyylitasolla.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa käytettiin ihmisten ienkudosmallia sekä ienkudoksen soluja, joita viljeltiin tutkimusta varten ja altistettiin sähkötupakan höyryille.

Tutkimuksessa havaittiin, että sähkötupakan höyryjen sisältämät aineet lisäsivät tulehduksesta ja DNA-vaurioista kertovia markkereita mm. parodontaaliligamentin fibroblasteissa ja ikenen epiteelissä. Soluissa vapautuvat proteiinit saivat aikaan kemiallisen hapettumisstressireaktion, joka vaurioittaa soluja ja käynnistää tulehdusmekanismeja. Parodontiumin solujen vauriot voivat johtaa erilaisiin suusairauksiin.

Tutkimuksen mukaan jotkut sähkötupakan makuaineet pahensivat vaurioita enemmän kuin toiset. Myös sähkötupakoinnin määrä ja frekvenssi vaikuttivat siihen, kuinka vakavia solujen vauriot olivat.

Tutkimus herätti laajaa huomiota maailmalla, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan näytön vahvistamiseksi. Erityisesti tutkijat peräänkuuluttavat lisää tutkimuksia sähkötupakan pitkän aikavälin terveysvaikutuksista. Tutkijat ovat huolissaan sähkötupakan sisältämistä kemikaaleista ja toivovat, että lisätutkimukset tarjoaisivat tietoa myös kuluttajille.

Huoli on aiheellinen, sillä tuore suomalaistutkimus osoittaa, että sähkösavukkeet kiinnostavat nuoria yhä enemmän. Tampereen yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa selvitettiin sähkösavukkeiden käyttöä kahden 12–18-vuotiaille tehdyn kansallisen kyselytutkimuksen pohjalta.

Tutkimus osoitti, että nuoret käyttävät yhä enemmän sähkösavukkeita, myös ne, jotka eivät ole koskaan polttaneet tavallisia savukkeita.

Sähkösavukkeita käyttävien osuus kasvoi 17,4 prosentista (2013) 25 prosenttiin (2015), ja näistä 25 prosentista puolet oli kokeillut nikotiininesteitä sähkösavukkeissa. Nuorten yleisin syy sähkösavukkeiden käyttöön oli halu kokeilla jotain uutta, eikä niinkään tupakoinnin lopettaminen.

Lähteet:
Sundar IK, Javed F, Romanos GE, Rahman I. E-cigarettes and flavorings induce inflammatory and pro-senescence responses in oral epithelial cells and periodontal fibroblasts. Oncotarget. Julkaistu verkossa 24.10.2016. doi: 10.18632/oncotarget.12857.


Jaana M. Kinnunen, Hanna Ollila, Pirjo L. Lindfors and Arja H. Rimpelä: Changes in Electronic Cigarette Use from 2013 to 2015 and Reasons for Use among Finnish Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 2016; 13(11): 1114; doi: 10.3390/ijerph13111114.