Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata aloitti toimintansa

Uusi sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata aloitti toimintansa vuoden alussa. Findata myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun tietoja yhdistellään usealta rekisterinpitäjältä tai ne ovat peräisin yksityisiltä palvelunjärjestäjiltä.

Toissijainen käyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa tarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Ensisijaista käyttöä ovat esimerkiksi potilaan hoitaminen tai etuuskäsittely. Tietojen toissijaista käyttöä ovat muun muassa tutkimus, tilastointi ja innovaatiotyö.

Findatan toiminta perustuu lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, joka astui voimaan toukokuussa 2019.

Findatan tarkoituksena on sujuvoittaa Suomen poikkeuksellisen laadukkaiden ja kattavien sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen hyödyntämistä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä aiempaa tehokkaampien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisessä.

– Aiemmin esimerkiksi tutkija on joutunut tekemään lupahakemuksen erikseen jokaiselle rekisterinpitäjälle. Jatkossa sosiaali- ja terveysalan aineistojen käyttöluvat on keskitetty yhdelle luukulle, kertoo Findatan johtaja Johanna Seppänen tiedotteessa 31.12.2019.

Esimerkiksi lääketieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan usein tietoja terveydenhuollon eri toimintayksiköistä, THL:n ja Kelan rekistereistä, Väestörekisterikeskukselta, Eläketurvakeskukselta ja Tilastokeskukselta.

Myös yritykset voivat hyödyntää aineistoja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, joka edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Sosiaali- ja terveystietoja ei saa jatkossakaan käyttää markkinointiin tai esimerkiksi yksilöllisten kaupallisten palvelujen määrittelemiseen.
Keskitetty lupamenettely parantaa myös tietoturvaa. Findatan toimintaa varten on rakennettu tietoturvalliset, suljetut käyttöympäristöt. Kun tiedot yhdistellään keskitetysti, niiden käyttö on suojatumpaa ja sitä pystytään valvomaan helpommin.

Lisäksi Findatan käyttämät tietojärjestelmät keräävät lokia erilaisista tapahtumista. Niistä ilmenee esimerkiksi se, kuka tietoja on käsitellyt, miten ja milloin.

Alkuvaiheessa Findata vastaanottaa tietopyyntöjä, joilla on mahdollista saada tilastotasoista, anonyymiä aineistoa toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Neuvontapalvelu tuleville asiakkaille ja rekisterinpitäjille on myös auki.

1.4.2020 alkaen Findata alkaa vastaanottaa tietolupahakemuksia yksilötasoisen aineiston käyttöön. Yksilötasoinen aineisto sisältää tietoja yksittäisten henkilöiden tasolla, mutta siitä on poistettu suorat tunnisteet eli se on pseudonymisoitua tai anonymisoitua.

Kanta-palveluiden tietoihin Findata alkaa myöntää lupia vuonna 2021.

Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta, ja sen toimintaa valvoo mm. tietosuojavastaavan toimisto ja Valvira.

Lisätietoa toisiolaista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen.

Lue lisää Findatan verkkosivuilta www.findata.fi